Når SV går tilbake 6,2 prosentpoeng og Rødt går tilbake 5,1 på Møhlenpris, forstår alle at det er en svart natt for ytre venstre.