Samlingslista vinner mannjevningen i annerledeskommunen Modalen. Ordfører Knut Mo blir sittende.