I Etne endrer man ikke mening så lett. Ingen endring i mandatfordelingen i forhold til 2007-valget.