Den 13. august blir det en noe dempet valgkampstart, bestemte partiene mandag. Lokalpolitikerne oppfordres til å åpne valgkampen med en felles markering lørdag den 13. august selv om den nasjonale sørgeperioden vil vare frem til den 21. august.

— Vi har ikke blitt enige om noen kjøreregler for valgkampen fordi politikk også skal handle om ulikhetene våre, sier partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet.

Åpning med fellesskap

Alle partisekretærene er enige om at valgkampen bør gjennomføres så normalt som mulig.

— Å legge noen kjøreregler for debatten nå vil ikke være hensiktsmessig. Det skal bli mer diskusjon og mer åpenhet, sier partisekretær Geir Mo i Fremskrittspartiet.Partisekretærene vil sende ut en anmodning til partiene lokalt om å markere valgkampåpningen på en annerledes måte av hensyn til sørgeperioden.

Det kan være naturlig å ha en åpning med informasjonsstands samtidig, i tillegg til et felles arrangement. Noen kommuner er spesielt hardt rammet, og det kan være passende med ett minutts stillhet. Men formen på valgkampåpningen er opp til lokalpolitikerne å bestemme, sier Mo til NTB.

Valgtorg

De tradisjonelle skolevalgdebattene utgår i år.

— Dagens ungdom trenger ikke en debatt for å orientere seg om de politiske motsetningen før skolevalget. Det kan de gjøre ved å holde seg informert gjennom debatter i mediene, og ved å sette seg inn i valgmaterialet, sier Mo til NTB.

15 av de drepte i terrorangrepene 22. juli var AUF-medlemmer som oppført på valglister ved årets kommune- og fylkestingsvalget. I alt var 69 av 77 de drepte deltakere på sommerleiren på Utøya.

— Når AUF er så sterkt rammet ble skoledebattene for vanskelig å gjennomføre på dette tidspunktet. Dette er debatter som kan gå ganske røft for seg. Samtidig er det veldig viktig at vi gjennomfører skolevalget om vi skal gjøre alvor av pratet om mer demokrati og åpenhet, sier partisekretær Silje Schei Tveitdal til NTB.