Aardal har ikke noen klar formening om hvorvidt Hagen opptrådte solo da han gjentok påstanden om at «nesten alle terrorister er muslimer» og reiste spørsmålet om ikke Utøya-etterforskningen kan gjennomføres betydelige raskere enn det riksadvokaten legger opp til.

— Det synes ikke som han legger fram sine taler til godkjennelse av partiledelsen. Det er skapt inntrykk av at Siv Jensen og Hagen har hatt sine kontroverser. Og forslaget om å korte ned på politiarbeidet ble raskt tatt ned av både Jensen og nestleder Per Sandberg, sier Aardal.

Reagerer

Han tror at tiden er over da Hagen motstandsløst kunne si og mene hva han ville. Nå reageres det sterkt i egne rekker. Flere Frp-ordførere sukker høylytt over Hagens siste opptreden.

Som valgforsker synes Aardal dette er svært interessant. Det forblir en uforløst spekulasjon hvorvidt Hagen opptrer kalkulert, i full visshet om hva slags reaksjoner han utløser ved å håndtere tidligere uttalelser slik han gjør.

Flere kommentatorer har påpekt at Hagen trives i offerrollen, der han kan beskylde journalistene for å stille stupide spørsmål og «vrenge og vri» på alt han svarer.

— Det har vært knyttet stor spenning til hvordan innvandringsspørsmål vil bli turnert i denne valgkampen, ikke minst hvilket debattnivå Frp ville velge. Nå ser vi at ledelsen ikke unnskylder noe annet enn et par uoverveide uttalelser, men at kjernen i politikken ligger fast, sier Aardal.

Brannslokking

Forslaget om å korte ned på politiets etterforskningsarbeid mener valgforskeren var av en annen og mer ødeleggende kategori, som det var nødvendig for ledelsen å ta ned umiddelbart.

Aardal tror ikke at Frp automatisk får gevinst så snart innvandringsspørsmål kommer på dagsordenen, slik det har vært tidligere.

— Nå får Hagen motstand. Det er mange i Frp som er mer interessert i andre saker, men som opplever at de blir overskygget. Kanskje er det økende irritasjon over alt styret rundt Hagens person, sier valgforskeren.

Aardal synes valgkampens start og den første TV-debatten viste kjente toner.

— Det tok ikke lang tid før det gnistret mellom deltakerne, særlig da eiendomsskatten ble trukket fram. Ryggmargsrefleksen hogg til hos alle, og de fant fort rollen, sier Aardal.

Bli tvunget med

Han mener at også Ap kan bli trukket inn i innvandringsdebatten, særlig hvis sympatibølgen i form av økt oppslutning legger seg fort, og målingene viser framgang for Frp.

— Hvis Frp kjører innvandring knallhardt, så må flere partier reagere. Venstre og SV vil helt sikkert hive seg på, og da kan ikke Ap la være. Men partiet kan i det minste si at det ikke var dem som heiste dette temaet, sier Aardal.

Han tror det er for tidlig å si hvordan oppslutningen om Frp vil utvikle seg fram mot valget. Partiet falt merkbart forut for stortingsvalget i 2009, men styrket seg i ukene før valget i 2005.

— Bildet er skiftende. Det er for tidlig å mene noe bastant. Men det blir noen interessante uker, sier Aardal.