Kristelig Folkeparti er eneste parti på Stortinget som krever at tillitsvalgte og folkevalgte er kristne. Denne bekjennelsesparagrafen er at av diskusjonstemaene som går igjen i partiet, særlig i ungdomsorganisasjonen.

Mange i partiet mener det er udemokratisk at medlemmer kan bli nektet å stille til valg på grunn av sin tro, og at bekjennelsesparagrafen er en sammenblanding av politikk og religion.

Flertallet ønsker likevel å beholde den.

Valgerd Svarstad Haugland har selv forsvart paragrafen som partileder. Hun har sagt at hun ikke ville innført den i dag, men at det ville være et galt signal å fjerne den etter at den allerede var innført.

En tilsvarende debatt har det vært om partinavnet. De liberale i partiet han ønsket et navneskifte til «Kristendemokratene».

I biografien som Olav Kobbeltveit har skrevet står det:

«Ho skulle gjerne gått lenger, og skifta partinamn. Kanskje Kristendemokratane? Men ho våga ikkje. Ho ville også gjerne ha fjerna vedkjenningsplikta (...). Ho våga ikkje det heller.»