Som en avskjedshilsen har Valgerd Svarstad Haugland gitt Den norske kirke en påplussing på 7,4 prosent. Totalt utgjør kulturbudsjettet 6,4 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent.

Med en kraftig budsjettøkning på vel 4,4 millioner, ser BFO seg i stand til å ansette flere nye musikere, uten at direktør Lorentz Reitan vil tallfeste dette nærmere. Fratrukket 1,96 prosent for beregnet pris— og lønnsvekst neste år, gir dette en realøkning på tre millioner kroner, som også vil gå til tiltak for å styrke det kunstneriske nivået i orkesteret.

Festspillene får et pluss på 1,2 millioner, noe direktør Per Boye Hansen ser som et uttrykk for at departementet støtter hans ambisjoner om å gi festivalen internasjonal gjennomslagskraft. Ekstramidlene vil gå til egenproduksjoner, som neste års «Peer Gynt» i regi av Calixto Bieito og operaprosjektet «Nibelungenring». For øvrig er det Boye Hansens mål å styrke Festspillenes evne til å produsere egne forestillinger. Ikke ved selv å lage dem, men ved å gå ut og bestille og i noen grad som medprodusent bidra med egen kompetanse.

DNS-tak og danserstøtte

På DNS jubles det over 1,6 millioner til utbedring av taket. Sutaket har begynt å råtne og må skiftes ut. Hellene skal beholdes. Totalt er arbeidet anslått til å koste 6,2 millioner kroner og skal gjennomføres over tre år.

For øvrig får DNS positiv omtale i budsjettproposisjonen for samarbeidet med Carte Blanche. Denne løsningen fremholdes som noe flere institusjoner bør vurdere å gjennomføre.

Også Carte Blanche har fått et budsjettønske oppfylt. En påplussing på fire prosent betyr at departementet aksepterer Arne Fagerholts plan om en ordning for danserne, hvor de kan tjene opp rett til etterutdanning med lønn etter at dansekarrieren er over. Nå håper Fagerholt at denne nyordningen blir videreført i årene fremover, og at det helst bygges opp et eget pensjonsfond for danserne.

Håndslag til museene

Som budsjettvinnerne kan også museene regne seg. Etter at museumsreformen i år nesten stoppet opp pga. manglende bevilgninger, tilføres området neste år 44 millioner kroner. Hordaland kan glede seg over å få ni millioner, som skal fordeles på seks konsoliderte museer.

— Dette er eit handslag til eit fylke som har nedlagt eit stort arbeid i konsolideringsprosessen, sier kulturministeren.

Styrer Bjørg Christophersen ved Kystmuseet i Øygarden er godt fornøyd selv om det var søkt om dobbelt så mye. Sammen med kolleger feiret hun med kake da BT ringte.

Bergen Kunstmuseum må tåle at statens tilskudd til ombygging av Lysverket utsettes nok en gang. Nå kommer det først i 2007, men pillen er sukret ved at beløpet justeres fra 18 til 20 millioner.

Klar opera-tale

I 2008 og 2009 kan Sogn og Fjordane Kunstmuseum vente seg til sammen 25 millioner statlige kroner til sitt planlagte nybygg. For øvrig nevner budsjettdokumentet Hardinghuset i Norheimsund, Havråtunet på Osterøy, Norsk reiselivsmuseum i Balestrand, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Odda, Sunnhordland Museum på Stord og Vestnorsk Utvandrersenter på Radøy som kandidater til å motta prosjektmidler etter 2007.

Mens Den Norske Opera får økt sitt driftstilskudd med 22,5 millioner som en del av opptrappingen mot innflytting i nybygg i 2008, må resten av Opera-Norge nøye seg med knappe to millioner på deling. Men Opera Nordfjord kan glede seg over en påplussing på en halv million. Opera Vest og Vest Norges Opera får bare kompensert for normalprisveksten.

Kulturbåten torpedert

Klarere enn noensinne får drømmen om ny kulturbåt et skudd for baugen. En vurdering av behovet ender opp i følgende konklusjon: «En kulturbåt kan derfor ikke betraktes som et hensiktsmessig kulturpolitisk virkemiddel.»

De frie sceniske gruppene har lenge følt seg kraftig sultefôret. En samlet økning på fem millioner til frie musikkensembler og fri scenekunst, vil neppe stille sulten. Ellers må både Vestnorsk filmsenter og det bergenske filmfondet fuzz nøye seg med å få videreført støtten på dagens nivå, påplusset kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst.

Derimot økes støtten til Norsk filmfond med drøyt 17 millioner til 230 millioner kroner. I tillegg kommer 25-30 millioner fra TV 2s konsesjonsavgift. Men det er uklart hvor stor den reelle økningen faktisk er.

Lisensavgiften stiger

Ellers blir pressestøtten beholdt på akkurat samme nivå som i år. Lisensavgiften til NRK øker til kr. 2039. Departementet legger til grunn at NRK styrker tilbudet til barn og unge.

Selv om direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk kultursentrum var raskt ute med karakteristikken «grått statsbudsjett for nynorskbrukarane», legges det opp til at Språkrådet etablerer en konsulenttjeneste for et bedre og mer forståelig offentlig språk. En prioritert oppgave blir arbeidet med å styrke nynorsk målbruk i staten. Derimot må vi fortsatt se langt etter midler til et nynorsk leksikon på internett.

AVTROPPENDE: Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland hadde valgt Ibsen-museet som arena da hun i går presenterte den avtroppende regjeringens budsjettforslage for Kultur- kirkedepartementet. FOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX