Styret i NRK bestemte seg torsdag for å opprettholde vedtaket om å slå sammen distriktskontorene i Troms og Finnmark. Derimot gjennomføres ikke sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland.

— For meg er det veldig viktig at fylkene skal få ta vare på sitt redaksjonelle ansvar, også i de fylkene som slås sammen. Dette er svært viktig for lytterne. I tillegg synes jeg det er positivt at man skal forsterke Finnmark med tre journaliststillinger, sier Svarstad Haugland til NTB.

Hun understreker også at det er veldig betydningsfullt med opprettelsen av et nynorsk kompetansesenter i Førde.

— Sogn og Fjordane er det eneste rene nynorskfylket vi har og jeg er svært glad for at de også har sett dette i NRK-styret, sier hun. Hun hadde torsdag kveld ikke fått studert ordlyden i styrevedtaket og vil i de nærmeste dagene ta stilling til om det er nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling i saken eller om den kan avgjøres på en enklere måte.

— Det er lite sannsynlig at jeg vil sende vedtaket til behandling i Stortinget, konstaterer statsråden.

Må dekke inn ti millioner

— Årsaken til at styret ikke vil gå videre med planene om å slå sammen distriktskontorene i Sogn og Fjordane og Hordaland, er at en sammenslåing av disse redaksjonene vil kunne bli et hinder for opprettelsen og utviklingen av et nynorsk kompetansesenter i Førde, opplyste styreleder Anne Carine Tanum .

Dermed må administrasjonen i NRK komme tilbake til styret med forslag til inndekning av 10 millioner kroner som var tenkt spart ved en sammenslåing mellom distriktskontorene i de to fylkene.

Ifølge kringkastingssjef John G. Bernander vil inndekningen av de 10 millionene ikke by på dramatiske problemer. Vedtaket fra august i fjor om sammenslåing av distriktskontorene i Buskerud, Vestfold og Telemark blir stående.

(NTB)