— Vi er veldig glade for årets søkertall, også sammenlignet med de øvrige store universitetene som opplever en tilbakegang, sier viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan.

I år har UiB det høyeste søkertallet siden man gikk over til et nasjonalt samordnet opptak. Det viser tall som ble lagt fram i dag. 6091 søkere har fått tilbud om studieplass fra høsten av.

Satser på kvalitet

Kuvvet Atakan tror årsaken til det høye søkertallet er sammensatt.

— Her er det mange faktorer som spiller inn, men jeg tror at vi begynner å se resultatet av at vi har fokusert på kvalitet i utdanning og forskning. Når søkerne vurderer de ulike lærestedene vil kvaliteten bli avgjørende for de valgene som blir tatt, sier viserektoren.

I tillegg mener han at nasjonale trender gjør seg gjeldende.

— Vi ser blant annet at det er stor pågang for å komme inn på realfagene. Dette er nok resultatet av nasjonale satsninger og kampanjer som flere enn oss ser resultatetene av, sier Atakan.

- Trivelig by

Rektor på Universitet i Bergen, Sigmund Grønmo, jubler også over de gode søkertallene.

— Dette er bedre enn noen gang før og best av alle universitetene i landet. Vi har et godt universitet som ligger i en veldig trivelig by og tilbyr god kvalitet, sier han.

Rammen for opptakstallene ved UiB fastsettes av universitetsstyret, og årets tilbudstall er regulert ned slik at antallet nye studenter ikke skal være større enn dette rammetallet ved semesterstart. Siden det erfaringsmessig er en del studenter som takker nei til tilbudet om studieplass, innebærer dette at det likevel gis tilbud til nesten 60 prosent flere studenter enn opptakstallene tilsier.

— Når det er sterk konkurranse om studieplassene får Universitetet enda bedre studenter enn vi har hatt tidligere, sier Sigmund Grønmo.

Hardest å komme inn på medisin

Svært mange søkere ønsker å studere jus ved UiB fra høsten av. Dette gjør at det er blitt vanskeligere å komme inn på dette studiet, og i ordinær kvote er opptaksgrensen nå hele 53,6 poeng. Det er som vanlig hardest konkurranse om å komme innpå medisinstudiet.

Også humanistiske fag og samfunnsfagene opplever høye opptakskrav på noen av sine studier. Vanskeligst er det å slippe gjennom nåløyet på journalistikk, film- og tv-produksjon, historie og samfunnsøkonomi.

Populære lærere

På Høyskolen i Bergen er grunnskolelærerutdanningen blant de tre mest populære lærerutdanningene i landet, ifølge en pressemelding.

Den gjennomsnittlige poengsummen for de 431 søkerne som har fått tilbud på den nye grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen i Bergen er på over 47. –Søknadstallene til de nye grunnskolelærerutdanningene er meget gode, og det er gledelig for Høgskolen i Bergen at vi har så mange velkvalifiserte søkere. Det er i barnehage og grunnskole at barn og unges grunnlag for videre utdanningsvalg legges. Det er derfor viktig for landets og regionens kunnskapsutvikling at flinke elever ønsker å bli lærere, sier rektor Eli Bergsvik.