Mannen i 30-åra er av Sogn tingrett dømt til fem år og seks månader i fengsel for å jamleg ha valdteke og mishandla kona i ein periode på nærare to år.

I periodar blei kvinna dagleg slått, klort eller lugga, slik at ho blei påført sår, hevingar og blødingar. Ved eit tilfelle slo han henne med ein skammel i hovudet slik at ho måtte sy tre sting.

Kvinna levde i eit «kontrollregime» der ho var fråteken pass og mobiltelefon, og ikkje fekk gå ut av huset når ho ville.

Valdtektene skal ha starta då kvinna var gravid i fjerde månad. Ho gjorde motstand i byrjinga, men resignerte etter kvart fordi ho var redd for skadar på fosteret.

Alvorlege skadar

Mannen har også mishandla sin eigen son. Ifølgje dommen har han prøvd å suge luft ut av lungene på sonen, samt tatt kvelartak slik at han ikkje fekk puste. Ved fleire høve har han nekta kona å gje sonen mat og trøyst når han har skrike. Han skal også ha trua med å ta sonen med ut av landet.

Retten ser alvorleg på vald mot spedbarn fordi «det må leggjast til grunn at barnet er blitt påført alvorlege skadar som vil kunne prege dette for resten av livet».

Mora har utvikla posttraumatisk stressyndrom etter mishandlinga, og er avhengig av behandling.

— Heilt usannsynleg forklaring

Mannen har vore varetektsfengsla sidan september i fjor. I retten erkjende han seg ikkje skuldig, men retten meiner forklaringane hans framstår som «heilt usannsynlege».

Retten har derimot inntrykk av at kvinna forklarte seg sannferdig og korrekt i retten. I tillegg var det kalla inn 22 vitne, som framstilte mannen som kontrollerande og dominerande overfor kona.

Mannen er dømt til å betale 175.000 kroner i oppreising til kona, og 150.000 kroner til sonen. Kona fekk skilsmisse ved dom.