Den nær 71 år gamle kvinna hevdar at lokalpolitikaren lokka henne med, dopa henne ned og misbrukte henne seksuelt ein søndag i september i fjor.

Motstridande analyser

Fram til i går trudde både aktor, forsvarar og dommar at det ikkje var funne spor etter bedøvande middel i kvinna. Samstundes kom politiets etterforsking av saka i eit underleg lys.

Det var avdelingsleiar Agnete Dissing Sættem ved Kvinneklinikken i Førde som utførte gynekologisk undersøking av fornærma dagen etter det påståtte overgrepet. Ho vitna om fysiske funn som godt kan stamme frå eit overgrep.

Resultata av prøvene som vart tatt av fornærma, og analyserte ved Folkehelseinstituttet, synte ikkje spor etter dop i prøvene frå 70-åringen. Desse resultata har både retten og begge partane støtta seg på før og under straffesaka.

Men den sakkunnige kunne fortelle ein måpande tingrett om tydlege spor etter bedøvande middel i både blod og urin.

Like prøver — ulikt resultat

Etter rundar med oppklaring kom det fram at to prøvesett var blitt tatt: Eitt som politiet sende til analyse hjå Folkehelseinstituttet, og eitt som sjukehuset fekk analysert ved Haukleland Universitetssjukehus.

Det som i teorien er identiske prøver, viste seg altså å få heilt ulikt analyseresultat.

Dermed valde dommar Bjørn Gunnar Sælen å avbryte hovudforhandlingane inntil forvirringa rundt analyseresultata er oppklara.

— Vi må få greie på korleis dette kan henge saman, sa dommaren.

Saka blir dermed avbroten etter at alle vitna har forklart seg. Seinare håpar ein å avslutte rettsaka med sikre analyseresultat på bordet. Mellom anna vil påtalemakta ta ny kontakt med Folkehelseinstituttet i håp om at prøvene kan analyserast på nytt.

Også politiets arbeid i saka kom i søkelyset under gårsdagens vitneavhøyr.

Politi nekta etterforsking

På fleire punkt ser politiarbeidet i denne saka tvilsamt ut. Dette kom fram under vitneforklaringane onsdag:

n Kvinneklinikken på sjukehuset i Førde er døgnopen. Men politifolka som rykkte ut då meldinga kom, tok ikkje kvinna med til undersøking same natt. Ho var overlatt til seg sjølv til neste føremiddag.

n Politifolka ville jobbe med saka same natt. Men vakthavande politijurist gav betjentane ordre om å returnere straks.

n Dermed gjekk heile natta og mykje av neste dag før politiet fekk undersøkt og sikra spor på åstaden. Blant anna er fornærma sine klede sporlaust vekke.

n Politiet mista også sjansen til å ta ei tidleg forklaring frå den namngjevne, no tiltalte lokalpolitikaren.

Den fornærma 70-åringen vakna naken, og måtte låne nye klede. På desse plagga fanst det oppkast og anna mogeleg biologisk materiale. Politifolka tok plagga med seg same natt. Men betjenten som vitna i går, forklarte at kleda aldri vart vidare undersøkt.

Det er uvisst når straffesaka kan starte opp igjen i Fjordane tingrett.