— Vi har brukt mye tid på Bergen Vaktvesen. Ellers har vi ikke prioritert kontroller av vaktselskapene. Vi har ikke vært flinke nok, sier Øyvind Tenold, politiinspektør i forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Nå har politiet bestemt seg for å få full oversikt over bransjen, og foreta langt hyppigere kontroller.

Voldtektssaken utløsende

— Årsaken er todelt. Dette handler om voldtektssaken på Nesttunsenteret der en vekter fra Security West er involvert. I tillegg sendte Politidirektoratet et rundskriv om vaktselskaper i mai 2006, sier Tenold.

Mandag kom det frem i TV2 at flere av de ansatte i Security West har dommer på rullebladet, og politiet innser at bransjen kan ha flere uakseptable ansettelser enn de liker.

Politiet i Hordaland har til sammen 19 godkjente selskap på listen sin. Dette er selskaper som har hovedsete i Bergen. I tillegg finnes store aktører, for eksempel Securitas, som kontrolleres av andre politidistrikt.

Spørsmål om ressurser

— Hvorfor har dere ikke prioritert dette?

— Det handler vel mest om ressurser. Når vi ser hva konsekvensene nå er blitt, innser vi at vi ikke har prioritert dette høyt nok, sier Tenold.

Per i dag er det ledelsen i vaktselskapene som skal sjekke vandel når de ansetter noen. Aktuelle søkere må selv få ut politiattest og vise denne til vaktselskapet. Kravet er tilfredsstillende vandel.

— De seriøse selskapene kontrollerer vandel slik de skal. Derfor har vi vel nærmest tatt det som en selvfølge at alle gjør det, men vi innser at det er useriøse aktører i markedet. Det er derfor vi nå må gjøre noe, sier Tenold.

Security West skulle i går ha sendt inn komplette lister over ansatte de siste tre år, med informasjon om utdanning.

— De sier de har fått brevet sent, og har bedt om en utsettelse til fredag. Det har de fått, sier Tenold.

Han vil ikke forskuttere hva som vil skje med selskapet, men sier at de kan miste tillatelsen om de grovt eller gjentatte ganger har brutt loven.

— Hvis de har unnlatt å be om politiattest når de ansetter, er det et grovt brudd. Hvis de ansetter folk med en vandel som ikke passer i yrket, er det grovt. Vi må se selskapet i en helhet. Mer kan jeg ikke si, sier Tenold.