– Selskapet har vist en total svikt på system og holdning til vandelskrav for vektere. Ledelsen har ikke tatt dette på alvor, sier leder for forvaltningsseksjonen i Hordaland politidistrikt, Øyvind Tenold.

Politiet begynte å gå gjennom Security West etter at de fikk opplysninger om at en av selskapets vektere, som nå er siktet for voldtekt, skulle være straffedømt for flere forhold tidligere.

17 vektere er uskikket

Politiet har gått gjennom samtlige av selskapets 92 ansatte fra 2004 til 2006. Dette er hva de fant:

  • 23 av dem er straffedømt. Blant annet er åtte dømt for vold og tre for ran. Syv eller åtte av disse personene er ansatt i selskapet i dag.
  • De ansatte er dømt for seksualforbrytelser, ran, vold, narkotika, underslag, bedrageri, tyveri og overfall.
  • Vekteren som er siktet for voldtekt var under sikring for seksualforbrytelse og grov vold frem til 1999. Samme år fikk han jobb i Security West.
  • 43 av 88 ansatte har ikke gjennomført lovpålagt vekterkurs. Fire personer har gjennomført ikke-godkjente kurs.
  • 17 av vekterne har gjort seg skyldige i så grove lovbrudd at de ifølge politiet aldri burde vært vektere.

– Dette er meget graverende. Vi ser nå at det er behov for tettere oppfølging og mer systematisk kontroll, sa politimester Ragnar Auglend til TV 2-nyhetene, som brakte saken i går.

Prioriterte annet selskap

Tenold sier at vaktselskapet har fått lov til å fortsette virksomheten i tre uker til, under forutsetning av at de umiddelbart starter prosessen med å si opp vekterne i selskapet som ikke er skikket.

Deretter må de enten pakke sammen, eller klage på vedtaket.

Samtidig varsler Tenold strengere kontroll. Han sier at politiet vil gå gjennom alle de 19 vaktselskapene som er registrerte i Hordaland.

– Etter at vi har gjennomført kontrollen, vil vi følge det opp med jevnlige stikkprøver, sier han.

I 2002 skrev Bergens Tidende en serie artikler om Bergen Vaktvesen. Blant annet ble det da kjent at 24 av de daværende og tidligere ansatte hadde til sammen nesten 50 dommer og fire bøter.

– Med den informasjonen, hvorfor har dere ikke sjekket bransjen tidligere?

– Vi foretok en prioritering og brukte mye tid på Bergen Vaktvesen. Vi har ikke så mange folk på denne avdelingen, og derfor tok det tid før vi begynte å tenke på andre. Men det er helt opplagt at vi nå må prioritere å få etablert et kontrollregime, sier han.

Lederne svarte ikke

Etter dagens lovverk skal politiet godkjenne ledelsen i vaktselskap. Vaktselskapet har selv ansvar for å hente inn en grundig politiattest, for å vurdere om søkerne er skikket for jobben.

Politiet mener ledelsen i selskapet ikke kjenner godt nok til regelverket, og skriver at «det er grunn til å stille spørsmål om ledelsen er kompetent og skikket til å utøve ledelse av vaktvirksomhet».

BT forsøkte i går å få tak i Tony Fenstad og Øyvind Gullberg, som er sentrale i Security West. Ingen av dem svarte på gjentatte henvendelser.