Fredag blir det klart hvor sterkt og tydelig helsemyndighetene vil formulere sin anbefaling om vaksinering av praktisk talt hele befolkningen.

– Slik det ser ut nå kan mye tyde på at det blir anbefaling om at alle skal la seg vaksinere, men dette vil vi komme tilbake til fredag morgen etter at helsemyndighetene har kommet med sine vurderinger, sier helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til TV 2.

– Det blir en kort periode det ikke er nok vaksine, sier overlege Jann Storsæter ved Folkehelseinstituttet til NTB. Sammen med overlege Bjørn Iversen orienterte han torsdag på Nidaroskongressen i Trondheim, en kongress for helsepersonell i allmennpraksis i hele Norge.

Storsæter sa at for de minste kommunene vil det være «lett å vaksinere hele befolkningen ganske raskt». Store kommuner – som for eksempel Bergen – kan få problemer med å vaksinere alle risikopasienter «fort nok», sa han.

Begrenset produksjon

Årsaken til at enkelte kommuner denne uken opplever mangel på vaksine, er begrenset produksjonskapasitet hos produsenten i Tyskland. I forrige uke fikk Norge 300.000 doser, som er sendt ut – i første omgang til kommuner og sykehus i Nord-Norge, på Vestlandet og i Hedmark og Oppland.

Norske helsemyndigheter har fått løfte om ukentlige leveranser på mellom 150.000 og 400.000 doser.

Jann Storsæter sier at med 300.000 doser per uke tar det tre uker før norske kommuner kan gi allment tilbud om vaksine til personer utenom risikogruppene. Dette betyr i så fall at vaksinen i midten av november blir allment tilgjengelig.

– Før årsskiftet vil vi kunne gi én dose til alle som vil ha, sier Storsæter.

Folkehelseinstituttet er nå «nesten sikker på» at for personer mellom 18 og 60 år, vil én dose være nok.

Ingen kontroll

Folkehelseinstituttets representanter på kongressen i Trondheim fikk blant annet spørsmål om hvordan helsepersonell skal forholde seg overfor folk som forsøker å snike i vaksinekøen ved å påberope seg en eller annen risikofaktor.

– Det er umulig å løse, svarte Bjørn Iversen.

– Og da får de?

– De får hvis de ikke ser altfor friske ut, svarte Iversen.

Jann Storsæter sier til NTB at han ikke frykter at folk vil snike i køen.

– Det er et ikke-spørsmål, sier han, og gjør det klart at det ikke er lagt opp til noen kontroll.

Køordning

I en spørrerunde kom det fram at helsemyndighetene fortsatt fastholder at svineprodusenter ikke skal komme like langt fram i køen som gravide, diabetikere, folk med alvorlige luftveissykdommer og andre i risikogruppene. Det kom også fram at det er en viss usikkerhet om hvor høyt personer over 65 år skal prioriteres i køen.

Men Bjørn Iversen forsikret at når det blir allmenn vaksinasjon, da er det «fritt fram».

– Hvis det da blir kø, ta svinebønder og småbarnsforeldre først, var hans råd til leger og sykepleiere på Nidaroskongressen.

STARTET TORSDAG: Mennesker i risikogruppene fikk vaksine i Fyllingsdalen.
Deisz Ørjan