• Enkelte politifolk er vaksinert mot å innrømme egne feil. Det er den største trusselen mot rettssikkerheten her til lands, sier Arvid Sjødin.

Forsvareren til Birgitte Tengs' fetter har liten tro på forslaget om å etablere egne elitegrupper med særlig ansvar for drapsetterforskning.

— Interne rokeringer vil ikke heve nivået på politiets arbeid. Først må man ta et oppgjør med ukulturen.

Bryter loven

Sjødin mener at enkelte politifolk er mer opptatt av å forsvare egne avgjørelser enn å oppklare saker.

— Politiet og påtalemyndighetens oppgave er å opplyse saker. De skal legge frem fakta, ikke gå over lik for å «ta» den de antar er gjerningsmannen. Det virker det som mange har glemt.

Han beskylder politiet for å la uskyldige personer leve med mistanke og skam, selv om vedkommende kunne vært sjekket ut av saken.

— Et godt eksempel er behandlingen Geir Sælevik fikk. Hvorfor ryddet verken politiet eller statsadvokaten opp på et tidligere tidspunkt?

Hvorfor er ikke fetteren til Birgitte Tengs renvasket? Svaret er at enkelte ikke ønsker det. Politimenn lyver i retten, fjerner dokumenter og bryter straffeprosessloven. Alt for å dekke over egne feil.

Geir Sælevik fra Fitjar ble i 1994 anmeldt for å ha misbrukt sin yngre søster. Det tok syv år før Riksadvokaten henla saken som intet straffbart forhold.

Mangler kompetanse

Arvid Sjødin mener det er på høy tid at man får enn offentlig debatt om kultur og kompetanse i politisektoren.

— Min påstand er et norsk politi er elendig på teknisk etterforskning. Jeg skal ikke si at det gjelder alle, men i enkelte distrikter er nivået farlig lavt. Det er bare å se på de store drapssakene vi har hatt de siste årene. Hvilke tekniske bevis la man frem i Orderud-saken og Hosein-saken? Etter at Viggo Kristiansen ble dømt for barnedrapene gikk foreldrene med god grunn ut og etterlyste de tekniske bevisene mot sønnen. De fantes jo ikke.

— Hva er grunnen til dette?

— Kriminalteknikerne er rett og slett ikke godt nok utdannet. Vanlige politifolk kurses litt og får et ansvar de ikke er kompetente til å ha, sier Sjødin.