• Vi vil ikke tidsnok ha en vaksine klar til bruk dersom fugleinfluensaen kommer til Norge. Det sier professor Lars R. Haaheim. Han har bedt Helsedepartementet om at Norge må komme i gang med utprøving av en vaksine.

Nordmenn vil ikke ha tilgang på vaksine når den første bølgen av en eventuell fugleinfluensa-pandemi når Norge, tror professor Lars R. Haaheim.

— Det vil ta et år å utvikle en vaksine fra WHO erklærer en pandemi. Det tar minst et halvt år å gjennomføre planleggingen av en influensavaksine. Blant annet skal vaksinen gjennom en rekke kliniske prøver, og der er mange usikkerhetsmomenter som må avklares, som for eksempel riktig dosering. Når denne planleggingen er avsluttet og produsenten har innhentet de nødvendige godkjenninger, kan produksjonen begynne. Denne tar i beste fall et halvt år, hvis alt går etter planen, sier professor Lars R. Haaheim ved Influensasenteret ved UiB.

Dette betyr at de norske vaksinene, som skal produseres av et nederlandsk selskap, tidligst kunne vært klar til nyttår 2007, dersom WHO erklærte en pandemi nå. Selskapet har nettopp bygget en ny produksjonsfasilitet, som ikke er operativ før etter jul.

Pengemangel

Tregheten i vaksinesystemet er ikke et medisinsk problem, men en økonomisk sperre.

— Å lage en vaksine for fugleviruset er ikke vanskelig, ikke noen vitenskapelig utfordring. Det er plankekjøring. For å lage en vaksine må viruset ufarliggjøres. Dette har allerede vært gjort i England. Men så har det stoppet der, sier han. Problemet er penger.

Produksjon av vaksiner gjøres av private bedrifter. Disse har ikke råd til å begynne kostbare kliniske prøver og produsere vaksiner før det er et massivt utbrudd av en sykdom.

— Det er som en gordisk knute, sier Haaheim.

— Vaksinene kan redusere omfanget av et utbrudd, men produsenten kan ikke sette i gang produksjon av vaksinen før utbruddet er et faktum.

Haaheim mener derfor at myndighetene må bidra med midler for å få satt i gang kliniske prøver. Han har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om midler til å få sette i gang kliniske forsøk.

— Hittil er det bare USA og Australia som har satt i gang slike prøver. Men hver produsent må gjøre sine egne prøver for å få godkjent sitt produkt. Det betyr at også det nederlandske selskapet som skal selge vaksiner til Norge må gjennom slike prøver.

EU kan ta norsk vaksine

— Vi skal selvsagt ikke skremme folk, men jeg syntes heller ikke vi skal holde informasjon tilbake. Det eneste som nå hindrer en pandemi er at viruset fremdeles mangler evne til å smitte effektivt mellom mennesker. Denne barrieren kan fort smuldre bort, sier Haaheim.

Norge har kjøpt inn 1,4 millioner doser med Tamiflu. Dette er ingen vaksine, men et svært kostbart og effektivt legemiddel, som kraftig mildner symptomene på fugleinfluensa.

— For at medisinen skal virke må man ta det raskt innen man blir syk, innen de to første dagene av et sykdomsutbrudd. Det vil redusere dødeligheten og redusere spredning.

Dessuten har Norge altså ingått en avtale med en nederlandsk bedrift om kjøp av vaksiner.

— Det er flott at myndighetene har lyttet til ekspertene og gått til disse skrittene. Men vi kan ikke lene oss tilbake og slappe av, og det er ikke sikkert at avtalen er vanntett. Jeg har for eksempel hørt kolleger i EU snakke om at Unionen bør kunne implementere kriseregler, der de prioriterer egne borgere. I en slik situasjon vil kommisjonen kunne presse produsenter til å selge til sine egne. EU har også bygd opp et fond i tilfelle de skulle komme i en slik situasjon, sier Haaheim

Pandemi i sakte kino

Per i dag dør cirka annenhver person som blir infisert av fugleviruset. De fleste har vært unge. Men Haaheim regner med at dødeligheten vil gå kraftig ned under en eventuell pandemi.

— Vanligvis faller dødeligheten kraftig ettersom pandemien utvikler seg. Men dersom den faller til fem prosent, er det fortsatt et meget høyt tall. Til sammenligning hadde Spanskesyken, som også var en fugleinfluensa, en dødelighet på 1-2 prosent, sier Haaheim.

Vi har imidlertid en god sjanse til å gjøre noe, mener professoren.

— Foreløpig er det en pandemi som utvikler seg i slow motion. Slik har det ikke vært tidligere. Derfor har vi et vindu der vi kan gjøre noe, sier han.

— Det er særlig den tredje verden som er utsatt. Der har man verken tilgang til medikamenter eller vaksine. Spørsmålet er om vi ikke også bør hjelpe andre.

HINDRE SPREDNING: Titusener av fugler er blitt brent i Romania de siste dagene for å hindre sprening av fugleinfluensa. FOTO: BOGDAN CRISTEL, REUTERS