EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.noPrisen ved et kommunalt vaksinasjonskontor i Bergen er 180 kroner pr. vaksine.— Jeg har aldri hørt på maken til priser. Det er veldig opprørende, sier avdelingsoverlege Øystein Søbstad ved Infeksjonsforebyggende kontor i Bergen.Statens legemiddelverk vil nå granske det lukrative vaksinesalget. Stor etterspørsel Firmaet i bergensdistriktet kontaktet sin bedriftslege ved Volvat Medisinske Senter Bergen AS, fordi flere ansatte skulle til Angola i Afrika. Det viste seg at gulfebervaksiner bare kunne oppdrives fra det private vaksinasjonskontoret Sana Reisemedisin AS i Stavanger.Stor etterspørsel fra hele landet gjorde at stavangerfirmaet avkrevde rundt 1000 kroner pr. vaksine. - Markedet bestemmer - Hadde dette forekommet i Bergen, ville jeg fratatt dem retten til å selge slike vaksiner på vegne av norske myndigheter. Dette må være i strid med helsepersonelloven, sier Søbstad.Daglig leder Linda Horne Mæland ved Sana Reisemedisin AS avviser at 1000 kroner pr. vaksine bryter med etiske regler eller forskrifter.- Markedet bestemmer prisen. Når vi sendte vaksiner til Bergen, måtte vi si nei til kunder som kom inn til kontoret.Mæland sier lageret av rundt 50 vaksiner gikk tomt før påske, og at det var stor etterspørsel fra hele landet.- Hvis de ville betale for det, hjalp vi dem som trengte vaksinen, sier Mæland.Hun understreker at vaksinen ikke har noen standardpris. Les også: Vil granske saken

Fakta/ gulfeber * Alvorlig virusinfeksjon som overføres via mygg i tropiske områder. Vaksine er påkrevd ved kryssing av landegrenser i enkelte områder i Afrika, Asia og Sør-Amerika.* I 5-10 prosent av tilfellene gir sykdommen høy feber, og man risikerer indre blødninger, nyresvikt og hjernebetennelse. Et klassisk trekk ved gulfeber er leverbetennelse, som er årsak til gulfargen huden får (gulsott).* Gulfebervaksinen er i en særstilling, og kan bare gis med tillatelse fra kommunale helsemyndigheter.* Folkehelsa selger gulfebervaksiner til særskilte, autoriserte legekontorer og helsestasjoner for 64,50 kroner pr. vaksine.