— Svært gledelig. Jeg synes det er veldig bra at de undersøker dette, selv om det er i seineste laget. Det skulle ha skjedd for minst 15 år siden. Det sier Annelise Johnsen (31) til Bergens Tidende. Bergenskvinnen er hittil den eneste i landet som har fått erstatning etter at vaksinen gjorde henne kronisk syk av ME(kronisk tretthetssyndrom). Nå kan hun få følge av mange flere.

Ungdomsskoleelever som på slutten av 1980-tallet deltok i et storstilt prosjekt for å prøve ut en ny vaksine mot hjernehinnebetennelse, og som senere er blitt rammet av ME oppfordres nå til å melde seg. Hver enkelt av dem kan ha rett på store erstatninger.

Stort gjennombrudd

— Dette er et stort gjennombrudd for oss. Vi har hatt mye motbør. Nå blir vi endelig tatt på alvor, sier Ellen Piro, leder for ME-foreningen til Bergens Tidende.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har tidligere avvist at det kan være en sammenheng mellom vaksinen og ME-sykdommen, men nå har instituttet snudd totalt. Ikke bare vil de sette i gang en stor forskningsstudie for å få kartlagt om det er overhyppighet av ME blant dem som fikk vaksinen for nesten 20 år siden. De råder også ME-pasienter som mener de har fått sykdommen i kjølvannet av vaksinen om å fremme erstatningskrav gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Forskningsprogrammet skal være fullført i løpet av et år. Også erstatningssakene skal gjennomføres med ekspressfart, det vil si at de skal kunne være avgjort omkring ett år etter at studien er fullført og alle fakta har kommet på bordet.

Det var helseprogrammet Puls i NRK som først tok opp saken om mulig sammenheng mellom ME og hjernehinnevaksine tidligere i år.

Strøm av henvendelser

Etter det har ME-foreningen fått en sann strøm av henvendelser. Omkring 70 har meldt seg som har diagnosen ME og som også har fått vaksinen. I tillegg kommer 20 som melder om klare symptomer på ME, men uten av diagnose foreligger. Dessuten har det vært en lang rekke henvendelser fra folk som er urolige for at de kan være skadet av vaksinen.

— Noe av det mest gledelige ved det som nå skjer er at det omsider ser ut til at vi får gjennomslag for å få igangsatt forskning som bidrar til at ME-gåten blir løst. Det har vi kjempet for lenge, sier Ellen Piro.

Lite forskning

— ME har vært ignorert og oversett og av mange blitt definert som en psykisk lidelse. Seriøs forskning for å finne de egentlige årsakene til sykdommen har det vært lite av. Den forskningen som har vært utført, har stort sett vært finansiert av ME-pasientene selv. ME har alltid vært en fysisk sykdom, ikke en psykiatrisk, og først når det er innsett kan man begynne jakten på årsakene. Jeg tror det er det som er i ferd med å skje nå, sier Piro.