Det er ikke mange nok som har vaksinert seg i denne gruppen, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i en pressemelding.

— Samtidig er det slik at rundt 70 prosent av de smittede er under 30 år, sier han.

Han håper busstilbudet vil få flere til å ta vaksinen mot svineinfluensa.

Ferdig på en uke

Tidligere er elever fra ungdomsskoler i Bergen busset til vaksineseteret.

Det vil holdes åpent som før fra klokken 1400 til 1900, men fra 1200 vil det også være åpent for elevene i videregående skoler.

— Vaksinasjonstilbudet vil gjelde den kommende uken. Elever fra nabokommuner som går på videregående skoler i Bergen, er naturligvis hjertelig velkommen til å benytte seg av tilbudet. Vi regner med å vaksinere 500–600 elever hver dag. I løpet av én uke vil dette dekke den antatte etterspørselen i denne aldersgruppen, sier Rastad.

Husk at elever under 16 år trenger samtykke med hjemmefra.