Kommunestyremøtet i Vaksdal behandlet mandag henvendelsen fra Utlendingsdirektoratet om å ta imot flere flyktninger.

— Saken fikk full tilslutning i kommunen. Vi vil fra neste år ta imot ti nye flyktninger, sier ordfører i Vaksdal Øivind Olsnes til BT.

Vurderer asylmottak

Han sier det ikke var noen innvendinger mot å øke flyktningkvoten i kommunen.

— Nei, dette stiller oss positive til, sier ordføreren.

Det betyr at kommunen vil få ansvaret for i alt 25 flyktninger i løpet av neste år.

— Vi har ikke plass til disse ennå. Vi skal nå vurdere om det skal bygges et eget asylmottak, eller om vi kan skaffe til veie flere leieboliger, sier Olsnes.

Tar imot afghanere

I løpet av kort skal Dale i Vaksdal kommune ta imot 15 afghanske flyktninger, en sak som har vakt noe oppsikt i mediene den siste tiden. Ifølge et innslag på TV 2 var bygdefolket sterkt kritiske til å ta imot de afghanske flyktningene, av frykt for at dette kunne være muslimske ekstremister.

I mandagens BT ble denne holdningen kraftig tilbakevist av bygdefolket i Dale. Også ordføreren er meget kritisk til TV 2s fremstilling av saken

— Det var ingen debatt om denne saken under kommunestyremøtet i går. Men jeg ga klart uttrykk for hva jeg mente. Jeg har også sendt et brev til nyhetsredaktøren i TV 2 og påpekt hvor ubalansert vinkling saken fikk, sier Olsnes.

Det er ventet at de afghanske flyktningene skal være på plass i månedsskiftet oktober/november.