• en av digitalarkivets nettutstillinger er en nasjonalromantisk reise i tekst og tegninger fra midten av 1800-tallet.

Vakre tegninger fra Vestlandet

Digitalarkivet har laget en nettutstilling av boken ”Norge – fremstillet i Tegninger med oplysende Tekst” fra midten av 1800-tallet. Norges fremste tegnere og malere bidro, og tekstene ble skrevet av P. Chr. Asbjørnsen med flere. Redaktøren var fra Bergen!

Tegningene

Fra Hordaland fylke finnes disse motivene, foruten Bergen : Parti fra Strømsnæs ved Bergen, Bondhusdalen og Maurangerbræ i Hardanger, Parti fra Sørfjorden i Hardanger, Lofthus i Hardanger, og Vøringsfos i Hardanger

Fra Sogn og Fjordane finnes disse motivene: Parti af Nærødal i Sogn , Gudvangen i Sogn, Parti mellem Vindhellen og Galderne i Lærdal i Sogn, Parti Galderne i Lærdal i Sogn, Borgunds Kirke i Lærdal i Sogn, Horungerne i Sogn , Jostedalsbræ i Sogn, Myrhorn i Sogn, Flomsdalen i Sogn , Yttre-Krogen i Sogn, Fjærlandsfjorden i Sogn , Hundefos i Sogn og Davigens Præstegaard i Nordfjord

Bergensfødt redaktør for nasjonalromantisk verk

”Norge – fremstillet i Tegninger med oplysende Tekst” ble utgitt i 1846-48. Redaktøren, Nils Christian Tønsberg (1813-1897), var født i Bergen. Han begynte som kontorist ved Stiftsoverrettens justiskontor som 14-åring, fortsatte som assistent hos byfogden i Bergen og tok juridisk embetseksamen i 1845.

Fra 1844 drev han auksjonsforretning i Christiania (Oslo) og startet også som fagbokforhandler samme år. Han utvidet etter kort tid virksomheten til også å omfatte skjønnlitteratur. Christian Tønsberg ble sterkt påvirket av nasjonalromantikken og ivret sterkt for samarbeid mellom ulike kunstarter.

Christian Tønsberg samlet og fikk utgitt materiale til ”Norge fremstillet i Tegninger” (1846-1848, med ny utgave 1853-1855). Tegningene var laget av Norges fremste tegnere og malere, og tekstene til tegningene var skrevet av P. Chr. Asbjørnsen med flere.

I årene som fulgte ga han ut en rekke bøker etter lignende opplegg. Digitalarkivet har laget en nettutstilling av tegningene og tekstene i 1853/1855-utgaven av ”Norge fremstillet i Tegninger med oplysende Tekst”.

Til hvert bilde er det tekst på norsk, engelsk og tysk, samt en liten biografi om maleren. Husk på at tekstene er skrevet på 1840-tallet, så de er vel verdt å lese!

Besøk nettutstillingen her. Fra forsiden kan du gå inn fylkesvis eller via maler.

Fasimile fra nettutstillingen. Her Johan Christian Clausen Dahls tegning av Bergen.
Paul Sigve Amundsen