STIG GRIMELID

Da Taule gikk ut av huset så han et rent stup rett utenfor huset der det tidligere hadde vært masse trær. Jord, stein og trær foran deres bolig var vasket bort.

— Et 20 meter bredt ras har gått fra foran vårt hus og veltet ned mot seks rekkehusleiligheter. Fra det stedet vi befant oss på, kunne vi ikke se hvor store skader som er gjort på rekken foran og nedenfor oss. Men det kan se ut som om trær og jord har veltet opp langs veggene på rekkehuset, sier Taule.

Ved siden av rekkehusene har det stått mange biler. Flere av disse er fullstendig begravet av jord og trær.

Selv tok han kontakt med politiet og varslet naboer. De bestemte seg for å reise oppover i terrenget, istedenfor å ta seg mot hovedveien. Veien nedover ble sperret av raset, og det betyr at Taule og naboene akkurat nå er avskåret fra å komme seg ned gjennom området som er rasrammet.

— Masse stein og jord ligger igjen ovenfor rekkehusene, slik at det kan komme ytterligere ras fra stedet hvor det første raset gikk. Rekkehuset er, slik Taule ser det, truet av nye ras.