— Jeg har fått mange henvendelser fra folk synes det er plagsomt. Noen blir vekket av flyene tidlig om morgenen. Andre er mest plaget når de oppholder seg utendørs om sommeren, sier Arne Økland, som er leder i Milde og Hjellestad grendalag.

På vegne av beboerne i området har han skrevet brev til fylkesmannen og bedt om tiltak som kan minske støyen. Økland mener det er små endringer som skal til for at situasjonen skal bli bedre.

— Problemet gjelder utflyginger og noen innflyginger. I dag snur flyene på 2000 fot, eller 600 meter. Det gjør at vi hører lyden veldig godt. Å øke snuhøyden til det bør være fullt mulig. Da ville problemene blitt merkbart mindre, sier Økland som selv har vært flyger.

Trafikken øker

Han mener også brattere utflyging og endret flyretning ut over fjorden vil være gode tiltak.

— De fleste flyplasser som ligger i nærheten av bebyggelse har klare begrensninger for å redusere støyen. Det bør også gjelde Bergen og Flesland, sier han.

Nå håper Økland at fylkesmannen vil ta kontakt med Avinor for å diskutere situasjonen for beboerne i området.

— Det har ikke vært noen velvilje fra Avinor i forhold til dette, sier han.

Etter at han begynte å jobbe aktivt med saken har flere beboere tatt kontakt og støttet arbeidet.

— Vi synes jo dette er et flott sted å bo og vil på ingen måte stoppe flytrafikken. Det handler bare om å redusere støyen, understreker Økland.

Ønsker å redusere

Lufthavndirektør ved Bergen Lufthavn, Aslak Sverdrup, sier at de legger stor vekt på å kartlegge og begrense flystøy.

— Som anleggseier er vår oppgave å kartlegge flystøy for offentlige planprosesser samt isolere boliger som overstiger grenser for innendørs flystøy tett inn på lufthavnen, sier Sverdrup.

Han understreker at alle prosedyrer på inn -og utflygninger følger internasjonale anbefalte standarder og at sikkerhet er svært viktig når disse utarbeides.

— Støy fra vanlige fly er et mindre problem enn støy fra helikoptre, her på Flesland. Men vi kommer til å jobbe videre med dette og ønsker å redusere flystøy så mye som mulig, sier Sverdrup.