Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) ønsker å utnytte den tekniske kapasiteten optimalt og satser på å brenne opptil 120.000 tonn årlig. I dag håndterer anlegget 90.000 tonn.

Får ikke innløst huset

Jakob Raa er søppelanleggets nærmeste nabo og våkner om natten av uutholdelig bosslukt.

— Lukten er forferdelig. 250 dager i året går vindretningen mot huset. Bare når det trekker fra øst og nord slipper vi lukten, raser Raa.

Han har ikke bare BIR, men også Fana Stein & Gjenvinning og kloakkrenseanlegget som nærmeste naboer. Alle medfører uønsket lukt.

I fjor skrev BT om Raas kamp for å få innløst huset. 5. mars i år kom avslaget. Vedtaket til Statens forurensningstilsyn (SFT) konkluderer med at det ikke er juridisk grunnlag for innløsning. Raa gir BIR skylden for plager med svimmelhet og dårlig helse.

— Jeg har vært tre ganger på akutten på grunn av dette. BIR overholder ikke miljøkravene.

— Hvordan vet du det?

— Jeg kjenner jo lukten.

— Hva sier legen din?

— «Kom deg vekk!» Men hvem vil vel kjøpe huset mitt?

Krever nabovarsling

Ifølge Raa har han bedt Fylkesmannens miljøavdeling om at BIR pålegges å varsle naboene på ekstreme dager. Hittil har han måttet nøye seg med sin private vaktbikkje.

— Hunden har flere ganger vekket meg om natten. Da er lukten ekstrem.

Kjell Kvingedal ved Fylkesmannens miljøavdeling bekrefter overfor BT at Jakob Raa har klaget gjentatte ganger.

— Raa ønsker å bli varslet, men hevder det ikke har skjedd?

— Man kan ikke forutse noe sånt. BIR har forklart det slik at det ikke er grunnlag for å varsle. Men noen ganger har anlegget revisjonsstans. Da må avfallet pakkes midlertidig inn. Dette kan gi luktplager.

— Er ikke det grunnlag for varsling?

— Det er klart det kan diskuteres, men BIR ligger godt under utslippstillatelsen SFT ga i 1996.

Raas advokat, Aksel Kayser, mener BIRs håndtering av saken mangler logikk.

— Man må sove i huset og våkne om natten av gassen, for å forstå forholdene. Jeg finner det helt fantastisk at BIR kan bruke mange millioner på sin feilslåtte sorteringskampanje, mens de unnlater å hjelpe én person som blir sterk plaget, sier advokat Kayser.

SYK AV BOSSLUKT: Jakob Raa er nærmeste nabo til BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen. Han reagerer sterkt på at naboene ikke er orientert om BIRs søknad om å brenne mer.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND