Det er mange som har bidratt til å løse forrige ukes ukjente bilde med turndamene på Salhuskaien i 1947.

Disse er: Elin Fosse Gjelseng og hennes mor Karen Fosse som er på bildet, Knut Langeland og hans mor Sollaug Langeland som er med på bildet, og Silje Mikkelsen som kjente igjen mormoren Inga Karina Sjursen.

De spreke turndamene var med i Salhus Turn og Idrettslag. Bildet ble tatt på St. Hansaften etter en turnoppvisning. Den fullstendige navnelisten er som følger:

Bak frå venstre: Elly Ebbesvik (f. Reigstad), Inga Karina Sjursen (født Jacobsen), Kirsten Knappskog (f. Karlsen).

Midterste rad f.v.: Signy Tollefsen (f. Karlsen), Liv Nesse (f. Knappskog), Else Skjerven (f. Vedå), instruktør Else Steen Olsen (f. Oppdal) (med blomster), Ragnhild Eikanger (f. Wiers), Camilla Vik (f. Morvik), Birgit Nilsen (f. Solend), Hjørdis Sture (f. Jacobsen).

Framste rad f.v.: Karen Fosse (f. Solend), Sollaug Langeland (f. Nordahl), Kirsten Rolland (f. Solend).

TURNDAMENE ER FUNNET: De spreke turndamene var med i Salhus Turn og Idrettslag. Bildet ble tatt på St. Hansaften etter en turnoppvisning. Den fullstendige navnelisten ser du i artikkelen.