I går slo lagdommer Helge Lillebø fast at både Olsen og Flaten skal sitte i varetekt de neste ukene. De tre fagdommerne mener at hensynet til lokalmiljøet i Åsane veier tyngre enn de tiltaltes ønske om å tilbringe tid med sin nærmeste familie.

Utvilsomt skyldige

Lillebø sa at i retten at vilkårene for varetektsfengsling er til stede. Han viste til at de tre fagdommerne mener både Olsen og Flaten utvilsomt er skyldige etter drapstiltalen. Dommerne begrunnet også kjennelsen med at en løslatelse vil vekke store reaksjoner i lokalmiljøet.

— Det kom også frem at enkelte vitner har vært utsatt for press og trusler forut for lagmannsrettens behandling. For disse vil en løslatelse vekke reaksjoner, heter det i kjennelsen.

Begge påkjærer

En rekke av vitnene i Åsane-saken har uttrykt frykt for de tiltalte. Onsdag fortalte et av vitnene til Bergens Tidende at han var redd for represalier hvis Olsen og Flaten ble løslatt.

Jarle Olsens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, mener frykten er ubegrunnet.

— Dette bildet er skapt av aktoratet, politiet og media, sa Wesenberg.

Han gjorde det klart at kjennelsen vil bli påkjørt til Høyesteretts kjæremålsutvalg både for Olsens og Flatens vedkommende.

— Da jeg kom hit anså jeg det som mest sannsynlig at begge ville bli løslatt. Jarle Olsen vil bli meget skuffet når jeg informerer ham om kjennelsen.

Familien lettet

Blant dem som er lettet over kjennelsen er Øyvind Bjarte Madsens familie. Den avdødes far var til stede under gårsdagens domsavsigelse.

— En løslatelse ville etter min mening vært en hån mot de etterlatte, sa bistandsadvokat Einar Drægebø.

Olsen og Flaten vil, om ikke kjæremålet fører frem, sitte varetektsfengslet frem til torsdag 4. april.