Det var i februar i år at gigantplanene ble presentert. Turnhallen, eller Danseteateret som bygningen også er omtalt som, skulle bli til Bergens største teater. Produsenten Peter Brandt var med, Jan Sverre Stray skulle være teaterdirektør og Jan Egil Øverland finansdirektør for det som skulle hete Bergen Teater. Det skulle satses på de store musikalene, huset skulle rustes opp, og det skulle være plass til 600 tilskuere. Samtidig skulle huseierne, Odd Rune Austgulen, Karl Aage Tvedt og Per Strømnes, få plass til en hel rekke leiligheter i det nye kulturbygget.

Utsatt og utsatt

Opprinnelig var planen at den første musikalen skulle vises allerede i oktober i år. Men nei. Teaterdirektøren forklarte BT at man trengte mer tid, og at våren 2006 var mer realistisk. Problemet var trolig økonomien. Men i mars ble det forsikret at den var på plass. Da ble imidlertid planene endret. Det skulle ikke lenger være leiligheter i bygget. Nå skulle det bli kultur i de fleste rom, i tillegg til gigantscenen og konferansemuligheter. Så sent som i forrige uke bekreftet Stray og Øverland at finansieringen var i orden, og at de nye planene snart skulle bli forkynt.

Skylder på markedet

I går kom imidlertid kontrameldingen: — I samråd med huseierne er vi blitt enige om å skrinlegge planene om et nytt storteater i Turnhallen. Bakgrunnen er den usikre markedssituasjonen i den privatdrevne delen av kulturbransjen i Norge nå. De siste månedene har flere aktører i bransjen rapportert om svært dårlige tall for 2004. Og produksjonsselskapene er svært tilbakeholdne med å satse på forestillinger som ville passet i Turnhallen. Derfor våger vi ikke. Prosjektet er skrinlagt, sier Jan Egil Øverland til Bergens Tidende.

— Er sannheten at dere ikke fikk finansiert planene?

— Bergen Teaters andel var seks til åtte millioner kroner på den opprinnelige modellen. Det har vi hatt inne siden mars. Finansieringen for den nye modellen falt på plass i juli, med vesentlig større summer. Siden prosjektet nå er skrinlagt er vi blitt enige med eierne om ikke å gå i detaljer om beløpet. Uansett er det trist å skrinlegge dette prosjektet. Dette var noe vi virkelig hadde tro på. Og vi mente det var behov for et storteater i Bergen sentrum. Men det blir for risikabelt å satse nå, sier Øverland.

Peter Brandt

For Peter Brandt er skrinleggelsen ekstra tøff. Han drev tidligere Ole Bull Teater, der Sølvi Rolland nå har tatt over driften i samarbeid med Hordaland Teater, Stageway Teater og Latter Norge. Han mistet også nylig managerjobben for Julian Berntzen og for Ylvis-brødrene. Brandt har imidlertid fortsatt "Raske menn" i stallen, som har solgt godt både i Bergen og Oslo.

Det er ennå ikke klart hva huseierne nå akter å bruke Turnhallen til. I kulturbransjen i Bergen var det knyttet stor forventning til et nytt storteater, men mange tvilte på at Peter Brandt og hans samarbeidspartnere ville få økonomien på plass. Nå hevder de at den var på plass, men at det blir for vågalt å satse.

DROPPER: Slik var det meningen at det nye storteateret skulle se ut. Men nå våger ikke herrene bak Bergen Teater å satse.<p/> TEGNING: LUND OG PARTNERE ARKITEKTER AS