De to jentekorpsene, Vågens Bataljon og Lungegaardens Buekorps, og blandingskorpset Løvstakkens Jægerkorps, fikk ikke være med da buekorpsene i Bergen feiret Buekorpsenes Dag i 2002. Men til vårens markering er veien åpen for alle tre.

Det er sjefsrådet, samlingen av sjefene i de 12 guttekorpsene, som bestemmer hvem som skal inviteres med på Buekorpsenes dag. Årets sjefsråd gjorde et enstemmig vedtak om å ønske jentekorpsene og blandingskorpset velkommen på lik linje med guttekorpsene.

Lungegaardens og Løvstakkens har allerede takket ja til å delta. Men Vågens har sendt en e-post til hovedkomiteens leder, Rune Løseth, der de sier fra at de ikke vil delta. Begrunnelsen er at de ikke ha fått skriftlige garantier om fremtidig plass i sjefsrådet. Bare slik kan likestillingen mellom korpsene bli reell, mener Vågens.

— Det var en trist beskjed. Vågens har ønsket å være en del av buekorpsbevegelsen helt siden de startet. Så jeg synes nok de skyter seg litt i foten med å takke nei nå, sier Løseth.

Thomas Laurentius Haaskjold Eide er sjef i Nordnæs Bataillon og en av de aktives representanter i hovedkomiteen for Buekorpsenes Dag. Han sier at det ikke er så mye sjefsrådet kan gjøre med at Vågens takker nei.

— Vi har invitert dem. De vil ikke komme. Det får vi bare registrere. Har de ikke lyst, så har de ikke lyst.

— Hva vil dette bety for arrangementet?

— Ikke noe annet enn at det blir 14 i stedet for 15 korps med.

— Vil sjefsrådet diskutere en skriftlig garanti for at Vågens skal få sitte i rådet i fremtiden?

— Det kan hende. Det blir opp til sjefsrådet. Men det ser ut til at jentekorpsene gir sjefsrådet litt større betydning enn de korpsene som har sjefene sine der. Det er viktig å understreke at hvert buekorps er selvstendig, Sjefsrådet er bare et forum som jobber med fellesprosjekter. De har i grunnen ingen funksjon av betydning bortsett fra å gjennomføre Buekorpsenes Dag hvert fjerde år. Nordnæs har forresten alltid hatt et nøytralt forhold til jentekorps og blandingskorps. Det er ikke problematisk for min del om jentekorpsene blir med i sjefsrådet.

— Vil du ta initiativ til at sjefsrådet diskuterer en slik garanti?

— Det kan godt hende. Vi må jo snakke om dette brevet uansett. Og skulle Vågens ombestemme seg, er de hjertelig velkommen til å bli med på Buekorpsenes Dag fortsatt. Men nå begynner det å skje ting. Neste uke møtes alle korpsene for å diskutere praktiske sider ved Buekorpsenes Dag 20. mai 2006.

Helge Sunde