Sammenligner du panoramaene er trebebyggelsen på Bryggen kraftig redusert etter en brann den 4. juli i 1955, der halvparten av de gamle gårdene gikk tapt. Dette har gitt rom for Bryggemuseet og Radisson SAS Royal Hotell

Innerst i vågen

Zachariasbryggen fikk navn etter kjøpmann Zacharias Weigner (død 1737), som eide den vestre av de tre gårdene som ble oppført etter bybrannen i 1702. Zachariasgården ble overtatt av kommunen og senere revet i 1873.

De to andre, Sørgården og Holtermanngården (senere kalt Valeurgården), ble kjøpt av kommunen for å gi plass til en torghall, en plan som ikke ble realisert. I stedet brukte kommunen bygningene til handel med fisk frukt og grønnsaker. Valeurgården huset i tillegg Bergens Fiskerhjem. Begge gårdene ble revet i 1955, med unntak av en del av Sørgården som sto igjen til området ble utbygd i 1988.

Området huser nå kontorer og serveringssteder samt garderobetilbud i forbindelse med gjestehavnen som ble tatt i bruk i 1989/90.

På Atelier Knudsen sitt panorama fra 1928 kan man se det karakteristiske skuret som huset sjøsprøytene til brannvesenet. Den første dampsjøsprøyten kom i 1873, en ombygget pram ved navn ”Bjørn”. Senere fulgte flere, blant annet ”Sjøsprøite III” som ble levert i 1904. Skuret ble revet i 1956 da virksomheten opphørte.

Vestsiden

Fra Strandkaien og oppover mot Engen ligger branntomten etter bybrannen i 1916. Den 15. januar bryter det ut brann i en sjøgård ved Murallmenningen, i løpet av ti timer har brannen svidd av 380 bygninger i området mellom Vågen, Rådhuset og Engen.

Videre utover i C. Sundts gate er Blaauw-gården (1961) og gården til Grieg-gruppen (1990) nye blikkfang langs Vågens vestside

Kilde: Bergen Byleksikon