Hva som er årsaken til forliset natt til fredag, er også fortsatt uklart. En av teoriene går ut på at lasten med stein som skipet skulle frakte til Moss, kan ha forskjøvet seg i uværet natt til fredag. I rederiledelsen avventes en endelig ulykkesrapport.

– Det er for tidlig til at jeg vil gå inn på noen detaljer eller spekulasjoner rundt ulykken, sier daglig leder Tore Myklebusthaug i Myklebusthaug Management til NTB.

Langeland er funnet Den svenske kystvakten sjekker jevnlig eventuelt oljeutslipp fra skipet, men foreløpig har det bare vært små mengder.

Anmerkninger

Langeland har flere ganger fått sikkerhetsanmerkninger. Disse har i første rekke dreid seg om mangel på livredningsutstyr og trening i livredning.

Aftenposten.no oppgir at det norskeide skipet i 2007 fikk alvorlige anmerkninger om manglende sikkerhetsutstyr og sikkerhetsrutiner om bord.

– De feilene som inspeksjonen avdekket, ble raskt rettet opp, sier Tore Myklebusthaug.

Rederiet Myklebusthaug har eid skipet siden 1980. Lasteskipet ble sjøsatt i 1971.

Siden 2007 har lasteskipet hatt tre kontroller, men uten at det er blitt funnet mangler ved utstyr eller rutiner om bord.

På 108 meters dyp

Det 70 meter lange og 2.500 tonn tunge skipet forliste i dårlig vær ved 05.30-tiden fredag morgen mellom Ramskär og Kalön i Kosterfjorden. To ukrainere og fire russere er fortsatt savnet etter ulykken.

Skipet ble søndag ettermiddag lokalisert med ekkolodd rundt 350 meter nord for den posisjonen der Langeland gjorde nødanrop.

– Politiet kommer ikke til å dykke. Det er for farlig. Fartøyet ligger på drøyt 100 meters dyp, og det er sterk strøm i området, sier pressetalsmann Torbjørn Wilhelmsen i Myklebusthaug Management til TT etter at rederiet mandag hadde et møte med svensk politi.

Avgjørelsen om berging skal tas av Transportstyrelsen i Sverige, og der sier sjøfartsdirektør Tomas Åström at det vanligvis er miljøhensyn som styrer en slik beslutning.