Samtidig sier Arbeiderpartiets Ranveig Frøiland at «Ap garanterer at Bergen og Oslo skal få de pengene de er lovet.»

— Bergen har ingen grunn til å være redde. Vi er opptatt av å løse problemene for de store byene og de skal få de pengene Erna Solberg har lovet. Det er Høyres Monica Mæland som har en jobb å gjøre - hun må sørge for at regjeringen bevilger mer penger til kommunenes rus- og psykiatriomsorg for å sikre at enkeltkommuner ikke kommer dårlig ut, sier Frøiland.

Dette er imidlertid kommunalminister Erna Solberg helt uenig i. Hun sier Ap og stortingsflertallet misforstår når de tror at noen kommuner og byer taper på en endret fordelingsnøkkel. De får bare mindre av en fremtidig vekst enn de ellers ville fått. Det er også årsaken til at Bergen vil tape mye mer enn 50 millioner kroner - hvis fordelingsnøkkelen mellom landets kommuner ikke endres.

— De frie kommunemidlene bevilges på grunnlag av 30 ulike kriterier. Disse kriteriene vektlegges på ulik måte. Vi foreslo å endre vektingen slik at store byer som Oslo, Bergen og Trondheim får en større andel av pengene. Over tid ville dette betydd langt mer enn 50 millioner kroner fordi man da ville fått en årlig økning på grunn av veksten i kommuneøkonomien, sier Solberg.

— Når Stortinget ikke liker den vektingen vi har foreslått, betyr det at Bergen og Oslo vil få mindre penger. Vi skal gå gjennom saken på nytt og komme tilbake til Stortinget med en sak til høsten, men stortingsflertallet har ikke gitt meg noen oppskrift på hvordan dette kan løses.

Solberg mener at historien gjentar seg når det gjelder å prioritere storbyene:

— Stortingsrepresentantene ringes ned av lokale folk fra kommuner som kommer dårlig ut og derfor tør de ikke å ta noen valg. Hver gang vi forsøker å gjøre noe for storbyene, utløser det sterke motkrefter, konstaterer Erna Solberg.

PENGEPROBLEMER: Kommunalminister Erna Solberg mener det er umulig å endre vektingen for å prioritere storbyene uten at noen taper. - Det var jo hele hensikten - å rette opp en gammel urettferdighet hvor storbyene har fått en for liten del av kaken, sier Solberg. <br/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND