Det var bare Høyre som ikke vil lete etter alternative steder for fotballbane til idrettslaget Løv-Ham.Et bredt flertall i bystyret vil bruke 300.000 kroner på å lete frem alternative steder å legge banen. Flere uttrykte fra bystyrets talerstol ønske om å legge anlegget nærmere Løv-Ham sitt nærområde, blant annet for å begrense bruken av bil. Men samtidig som det letes, åpnet et flertall i bystyret for at reguleringsarbeidet på Krohnegården kommer i gang. Det betyr at det endelige utfallet av saken er nokså åpent. Byrådet gikk inn for bygging av anlegget på Krohnegården, men fikk i denne omgang kun støtte fra Høyre.— Det er en god sak å planlegge et idrettsanlegg av denne type, men vi må ikke låse oss til et sted å plassere den, sa Veslemøy Gullachsen (Ap). Det planlagte idrettsanlegget har møtt en storm av protester fra beboere i Fyllingsdalen og Laksevåg. Mange av dem er hyppige brukere av friluftsområdet. Heller ikke velforeninger og bydelspolitikere har hatt mye til overs for planene om idrettspark på Krohnegården. Bergen er på jumboplass blant norske storbyer når det gjelder fotballanlegg, og byrådet mener det er viktig å få bygget flere fotballbaner.