Men det er usikkert om departementet greier å svare innen den fristen.

Johannes sak ligger nå hos utdannings— og forskningsdepartementet.

— Jeg fikk beskjed om at den ene personen som kunne behandle saken min er på ferie til langt uti august. Da er undervisningen ved Universitet begynt, sier Johanne.

Cathrine Børnes, fungerende avdelingsdirektør i regelverksseksjonen i departementet, sier at det er vanskelig å si noe om når anken kan behandles.

— Kan du si noe om mulighetene for å vinne frem med en anke?

— I tidligere saker har departementet kun gitt dispensasjon i saker hvor det er klart at eleven uforskyldt er kommet opp i situasjonen og fylkeskommunen/skolen tar det hele og fulle ansvar for at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon. I tillegg må fagmangelen ikke utgjøre en avgjørende reduksjon i kvaliteten på opplæringen, sier Børnes.

Departementet har flere liknende saker på sitt bord. Tidligere i år vant en elev i retten og ble tilkjent erstatning fra den videregående skolen han gikk på etter å ha fått ufullstendig vitnemål.