Siden 1973 har Roligheten Ridesenter holdt til i Sædalen. For noen år siden vedtok Bystyret en reguleringsplan for en storstilt utbygging i dette området. Vedtaket inneholdt formuleringer som forpliktet kommunen å skaffe nytt sted å være for ridesenteret. Bergen Tomteselskap eier arealet, og har for lang tid siden startet tilrettelegging for utbygging.

— Totalt vil det bli plass til 420 boligenheter som blokkleiligheter og rekkehus, offentlige bygg og annet i området, forteller Tomteselskapets direktør Asbjørn Algrøy til Bergens Tidende.

- Det haster

Ifølge Algrøy ble leieavtalen om grunnen som ridesenteret ligger på sagt opp for to år siden. Ridesenteret ble pålagt å flytte ut i løpet av april måned i 2003.

— Vi forutsetter at kommunen klarer å skaffe erstatningslokaler for ridesenteret innen denne fristen. Hvis det ikke skjer, vil det skape store problemer. I lang tid har vi drevet anleggsvirksomhet for å legge til rette for utbyggingen. Nå haster det for oss å få tilgang til arealene, sier Algrøy.

Overingeniør Bjørn Ove Diesen i seksjon for idrett i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, sier til Bergens Tidende at det arbeides intenst med å skaffe ridesenteret nytt sted å være.

- Kan ikke trylle

— Kan du berolige medlemmene i ridesenteret med at dere har klart et nytt sted til ridesenteret?

— Nei, det ville være for sterkt sagt. Vi gjør hva vi kan, men kan ikke trylle.

— Men kommunen har visst lenge at ridesenteret skulle ut innen april måned i år?

— Vi hadde et alternativ i sikte, men det skar seg.

— Har dere ikke nye lokaler i kikkerten?

— Nå jobber vi med alternativer - ett midlertidig og ett endelig i Sædalen. Saken må være avklart i løpet av kort tid. Vi skal ha et nytt møte neste uke. Da er det håp om at vi skal få grønt lys for et forslag som vi kan jobbe videre med, sier Diesen.

Daglig leder Nina Solberg ved Roligheten Ridesenter vet ingenting om hva som skal skje. - Vi har ikke hørt noe om hvor kommunen tenker på å skaffe oss nytt sted å være, sier hun til BT.

UVISSHET: Rytter Silje Tollefsen og instruktør Siren Losnegaard lever i uvisshet om hvor ridesenteret skal flytte til.<br/>Foto: KNUT STRAND