• Dette er helt uhørt. Det går ikke an å sile pasienter etter alder slik Nevrologen på Haukeland sykehus nå gjør.

RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no

Det er en rystet John Alvheim (bildet) som sier dette til Bergens Tidende.Lederen i Stortingets sosialkomiti tok selv kontakt med overlege Lars Thomassen ved nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus etter at han i BT leste at pengemangel fører til at slagpasienter over 60 år ikke kan behandles ved avdelingen. Nå vil Alvheim bringe saken videre til helseminister Tore Tønne.

— Jeg reagerer veldig sterkt. Dette er en diskriminering av eldre som jeg aldri tidligere har hørt maken til. Slike forhold kan vi ikke ha ved våre sykehus, sier Frp-politikeren.

Derfor vil Alvheim nå sette seg grundig inn i saken og gjøre det han kan for å bidra til å finne en løsning slik at også eldre slagpasienter kan få spesialistbehandling etter slag.

— Saken må til Stortinget. Men ennå er jeg sikker på om det er mest hensiktsmessig å ta den opp som en interpellasjon eller et spørsmål, sier han.Det er ikke mer en vel to uker siden sosialkomiteen var på Haukeland sykehus på høflighetsvisitt. Da fikk komiteen blant annet en innføring hvor effektiv ledelsen selv mener driften ved sykehuset er.

— Pengemangelen ved nevrologisk avdeling hørte vi ingenting om. Det hjelper ikke å være effektiv dersom det er slik at pasientene ikke slipper inn på sykehuset, sier Alvheim.

Han har også ved flere anledninger stilt spørsmål ved hvorfor Hordaland har så lange venteliste.- Heller ikke dette har jeg fått fullgode svar på, sier komitilederen. fakta/Hjerneslag *** Hjerneslag er den tredje mest hyppige dødsårsak - etter hjertesykdom og kreft. 75 prosent av dem som rammes er over 75 år. Mellom 80 og 90 prosent av slagtilfellene skyldes tett blodåre eller blodpropp (hjerneinfarkt), mens 10-20 prosent er hjerneblødning når en blodåre sprekker. 12000-15000 nye slagpasienter årlig i Norge. 90-95 prosent overlever første uken. Gjennomsnittlig overlevelsestid er rundt 5 år.* 5500 dør hvert år. Dødeligheten er halvert fra 1968 til 1985 på grunn av bedre behandling og færre nye slag i befolkningen.