Mens «Hilde» herjer på Vestlandet skal lasten ha forskjøv om bord i «Britannia Seaways». Dette kan indirekte ha vært årsak til brannen om bord ifølge Forsvaret.

— Uvært kan ha gjort at diesel om bord ble antent. Dermed startet brannen, sier Ivar Moen, presse- og informasjonsansvarlig ved Forsvarets Operative Hovedkvarter til BT.

Klokken 14.30 er «Britannia Seaways» ventet inn i Bergen. Da vil en kunne se hvor store brannskadene er på båten. Om bord er også 12 soldater og 20 sivile.

— De har samarbeidet veldig godt om bord, sier Moen.

Formidabel innsats

— Vi vet at brannen ikke startet i noen av containerne som rommet 60.000 liter diesel. Det er annen diesel om bord som ble antent, sier Moen.

— Det er gjort en formidabel innsats fra mannskap om bord for å slukke brannen. De har stått på i mange timer. Dessuten hjalp brannmannskap fra Bergen og Florø til, i tillegg til båter som lå ved siden av og sprøytet vann, sier Ola Vaage, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.

Undersøkelseskommisjon

Han forteller at Britannia Seaways var i Fedjefjorden klokken 13.30. En time senere skal hun legge til kai på Jekteviken i Bergen. Havnevesenet og brannvesenet holder på med å legge ut lenser, i tilfelle lekkasje fra det brannskadde skipet.

Det er foreløpig uklart om Forsvarets Operative Hovedkvarter skal nedsette en egen undersøkelseskommisjon etter ulykken.

— Her har vi en situasjon hvor et sivilt fartøy har gjort en avtale med brigaden og Forsvarets logistikkorganisasjon. Det er ikke besluttet hvordan dette skal undersøkes videre, sier Moen.