UV-anlegget i tilknytning til drikkevannsanlegget i Svartediket var i ustand i åtte timer som følge av flom. Dermed ble urenset vann sendt ut til store deler av byens befolkning. Særlig lavereliggende deler av Bergen sentrum får vann fra Svartediket.

Skitne prøver

Vannet inneholdt den fryktede Giardia-parasitten, bekrefter Ivar Kalland i Bergen kommune. Parasitten tilsvarer den som ga flere tusen bergensere mageproblemer i fjor høst.

— Av Giardia-prøvene som ble tatt den 14. september, er halvparten positive. Det vil si at man har funnet Giardia, sier han til NRK Hordaland.

Dermed kan folk som ikke fulgte det midlertidige kokepåbudet, ha blitt smittet med Giardia. Om det var den hissigste Giardia-typen som ga utslag på prøvene, er fortsatt uklart.

Trygt nå

Renseanlegget ved Svartediket fungerer nå som det skal, og det skal være helt trygt å drikke vann fra springen igjen. Helt ferske prøver av vannet er ennå ikke sjekket, men alt tyder på at vannet nå er rent.

Vannverkssjef Kalland opplyser til bt.no at kilden til forurensningen i forrige uke må ha vært i terrenget rundt vannet, ettersom alle innløp til Svartediket er sjekket og funnet rene.

FORURENSET: Nok en gang er det funnet parasitter i drikkevannskilden Svartediket.
Arkiv
DØDSULYKKE: To personer omkom i raset på Hatlestad terrasse som ble utløst av uværet i forrige uke.
ØRJAN DEISZ