Til å være «privat» smugling, altså ikke smugling med tanke på videresalg, var beslaget uvanlig stort. Det bekrefter Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for grensekontroll i tollregion Vest-Norge.

— Vi anser ikke dette forholdet for å være organisert i vinnings hensikt. De har selv beskrevet det som en gutteting som gikk litt langt. Under slike forhold vil jeg si at det er et stort beslag. Det er ikke ofte vi tar privatpersoner med så store kvanta, sier Hafsøe.

I tollregion Vest-Norge, det vil si Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, ble det i fjor utstedt i underkant av 1000 forenklede forelegg. Til sammenlikning ble bare 178 forhold politianmeldt, og det inkluderer alle narkotikasaker.

Dersom man tar med seg ti liter vin i tillegg til kvoten, er det i seg selv nok til at saken blir anmeldt. Pedersen og hans kamerater hadde med seg 27 flasker hver om bord på turen fra Shetland.

— Det blir i alle fall ikke noen ny guttetur før Norge er med i EU, sa Pedersen etter at han ble avslørt med smuglervarene. Men selv med EUs meget liberale kvoteregler, ville den velstående forretningsmannen fått problemer.

Den normale kvoten for sigaretter innenfor EU er 800 stykker. Pedersen og vennene hans tok i land 1000 sigaretter hver.

Politiet har tatt beslag i smuglervarene, og dermed er de fire kameratene formelt siktet i saken. Etterforskningen vil begynne når politiet får oversendt saken fra tollvesenet.

Det er usikkert hvor stor bot kompisgjengen kan vente seg. I politiets veiledende satser heter det at smugling av 20-30 liter sprit kan straffes med en bot på 12-18.000 kroner.

— Vi gjør en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis smuglervarene er ment for spredning og inntjening, vil det virke skjerpende. Da vil man kunne reagere strengere enn de veiledende satsene legger opp til, sier Gro Åsehaug, leder for påtaleavdelingen i Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt.

Normalt tas det også hensyn til inntekt og formue når det ilegges bøter. Pedersen hadde i likningen for 2002 en inntekt på over 16 millioner kroner.