– Jeg er overrasket over trafikktallene vi nå ser. Vi regnet med en merkbar passasjervekst etter hvert som nye flyruter kommer på plass senere i år, men ikke allerede nå. Selv om skuddåret ga oss en dag ekstra i februar, er trafikkveksten uvanlig stor. Dette forteller oss at Flesland vil få langt over fem millioner reisende i år, sier lufthavnsjef Dag Aksnes.

I årets to første måneder reiste nær 688.000 flypassasjerer til og fra Flesland. Det er 12 prosent flere enn i samme tidsrom i fjor. Med åtte nye flyruter på plass i løpet av 2008, tror Aksnes de svært høye trafikktallene vil holde seg utover året.