MANDAG KVELD vedtok representantskapet i Arbeiderpartiet å si nei til den såkalte byreklameavtalen. Venstre og Kristelig Folkeparti har også så godt som fullført snuoperasjoner. Dermed vil det ikke være flertall for avtalen ved den endelige voteringen i bystyret på mandag. Selv i Høyre er mange nå blitt forbeholdne.

På en måte beklager vi utviklingen. Avtalen om at Clear Channel de neste 15 årene skulle bygge og vedlikeholde 900 busskur og tre offentlige toaletter, samt legge til rette for 100 bysykler, har etter vår vurdering vært verdt motytelsen, at selskapet skulle få disponere 450 reklamemontre i samme periode.

Men diskusjonen har rast med det klassiske engasjementet bergensere ofte viser i slike saker. Mange byborgere vil slett ikke ha reklamefinansierte busskur, og motstanden fikk i forrige uke Ap-leder Eirik Aarek til å signalisere at han hadde snudd.

FORTSATT VAR DET IKKE sikkert at avtalen ville ryke. Ap i Bergen gjør ikke nødvendigvis som dets leder sier, og strengt tatt kunne det blitt flertall også uten partiet. Med klokt fotarbeid fra Clear Channels side, kunne avtalen trolig overlevd.

Men i stedet fikk Clear Channel panikk, og tok kontakt med byrådsleder Monica Mæland for å true med søksmål dersom avtalen ikke trer i kraft.

Nyheten nådde Arbeiderpartiet idet representantskapsmøtet skulle starte, og reaksjonen var, naturlig nok, lattermild vantro. Tilsvarende effekt hadde utspillet i resten av det politiske miljø.

Av dette vil noen nok slutte at lobbyisme ikke er for amatører, og at Clear Channel desperat trenger profesjonell hjelp i omgangen med politikere. Men på den annen side; så grove feil trenger man ikke være proff for å unngå.

CLEAR CHANNEL VISSTE at mange politikere støttet avtalen under tvil, og at de var presset av sine velgere. Å da tro at trusler ville gjøre susen, er aldeles hinsides.

Det er den politiske siden av saken. At Clear Channel skulle ha noe å hente juridisk, skal vi være litt mer forsiktige med å avvise. Selskapet har tatt tak i at Bystyret opprinnelig delegerte til Byrådet å inngå avtalen, og mener at det skulle Monica Mæland & Co. gjort.

Byrådet har imidlertid hele tiden tatt forbehold om Bystyrets godkjenning. Her er Byrådet, så vidt vi kan bedømme, i sin fulle rett, både politisk og juridisk. Clear Channel protesterte dessuten ikke mot beslutningsprosedyren så lenge bystyreflertallet syntes å være i boks. Da er det også vanskelig å klage i ettertid.

En sørgelig historie, dette, men mange vil også glede seg over at den endte slik.