— Utvisningsordningen fungerer ikke i forhold til land i Europa, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt.

En 38-åring som i juni ble dømt i Nordhordland tingrett for innbrudd er et eksempel på at det å utvise kriminelle fra Norge, ikke nødvendigvis løser alle problemer.

— Tiltalte fremstår etter hvert som en omreisende i kriminalitet, fastslo dommerne, etter å ha fått fremlagt 38-åringens tidligere dommer.

Politiet knytter 38-åringen til de fem som er tiltalt for å tilhøre en organisert kriminell gruppe. Bergens Tidende har gjennomgått alle 38-åringens dommer.

Tobakk og telekort

Første gang kosovoalbaneren ble dømt i Norge var i mars 1999. Da hadde 38-åringen og en albaner stjålet tobakk og andre varer for 35.000 kroner fra en Statoil-stasjon i Flekkefjord.

38-åringen fikk 22 dager i fengsel, men ble ikke avskremt fra livet som kriminell.

I mai 2000 brøt han seg inn i en Rimi-butikk i Hauge i Dalane og tok tobakk for 83.000 kroner, og i oktober forsynte han seg av tobakk, telekort og kontanter fra en Esso-stasjon i Vegårshei. Utbyttet var 55.000 kroner.

Denne gangen var dommen strengere, seks måneder fengsel. I tillegg bestemte UDI i januar 2001 at 38-åring skulle varig utvises fra Norge.

13. januar 2001 ble kosovoalbaneren uttransportert fra Norge, men var tilbake i landet allerede i juni.

Med brekkjern i hånd tok 38-åringen seg da inn på en bensinstasjon i Vikersund i Modum kommune, men ble tatt på fersken av politiet.

Utbyttet ble derfor bare en fellesstraff med tidligere dommer på fem måneder fengsel, og ny uttransportering fra Norge 11. september 2001. Jubileumsinnbrudd

38-åringen ble ikke lenge borte fra Norge. 14. januar begikk han tre innbrudd på Nes. Da han møtte i retten i februar 2002 forklarte 38-åringen at hjemstedet i Kosovo var utbombet, og han ikke hadde noe sted å være.

— Retten finner ikke å kunne tillegge dette vekt i formildende retning, skriver dommerne, og dømmer ham til fengsel i åtte måneder.

7. november 2002 blir han ifølge en senere dom igjen utvist fra Norge, men det er uklart når - eller om - han faktisk ble transportert ut av landet.

Det Nedenes tingrett har slått fast utover enhver rimelig tvil, er at han på ettårsdagen sin andre uttransportering, stjal tobakk for 144.000 kroner i Fredrikstad.

Han blir også dømt for to tobakkstyverier i Vinje og Nissedal i november og desember. Innbruddene har et samlet utbytte på 217.000 kroner.

For disse tre tyveriene blir 38-åringen dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Etter endt soning står Hordaland for tur. I Nordhordland tingrett blir 38-åringen i juni i år dømt for å ha stjålet tobakk for 230.000 kroner i Vaksdal i september 2005, og for å ha brutt opp en rekke spilleautomater på Damsgård 2. februar i år og stjålet 110.000 kroner.

Innbruddene kvalifiserte til to år fengsel, mente Nordhordland tingrett. Mannen har anket dommen til Gulating lagmannsrett, men sitter likevel fengslet.

- Ingen preventiv effekt

— Det viser seg å være lett å komme seg ulovlig til Italia fra Balkan, og da er man i Schengen-området. Avstanden fra for eksempel Albania til Norge er i dag derfor fryktelig kort. De utviste er raskt tilbake i Norge, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Han er kritisk til ordningen med å uttransportere utenlandske statsborgere fra Norge etter at de har sonet syv tolvdeler av straffen.

— Utvisning har ingen preventiv effekt i slike saker, og virker mot sin hensikt. Etter å ha sonet vesentlig mindre enn norske statsborgere som begår tilsvarende forhold, blir de transport gratis hjem til landet sitt. Der kan de skaffe seg en ny, falsk identitet og returnere til Norge, sier Christoffersen.

Etter å ha etterforsket innbrudd og tyverier knyttet til den organiserte kriminelle gruppen over hele landet, mener politiadvokaten å se «en uheldig bruk» av tilståelsesdommer.

— Det mest graverende er en sak fra Trøndelag, hvor en av de tiltalte fikk et forelegg på 10.000 kroner etter å ha begått to grove tyverier og tatt verdier for til sammen 90.000 kroner, sier Christoffersen.

Siden mannen tilsto og vedtok boten, slapp han å sone i fengsel for tyveriene.

— Den type straff har ingen preventiv virkning, fastslår Christoffersen.