• Utviklingshemmede fratas 100 boliger i forhold til hva bystyret vedtok i januar. Det finner vi foruroligende, sier Sidsel Bygge Monsen.

Monsen er styremedlem i Norsk Forbund for utviklingshemmede, Bergen lokallag. Hun finner flere positive nyheter i byrådets budsjettforslag, men er ikke positiv til alt.

— Vi er fornøyd med at avlastningsplasser er tatt opp, og at byrådet nevner arbeid og dagsentre. Så var det dette etterslepet av boliger for utviklingshemmede. Der har bergenspolitikerne lang tradisjon for å bryte løfter, sier Monsen.

I januar vedtok bystyret at det skal bygges 225 boliger for utviklingshemmede innen 2011 for å ta unna køen. For å nå målet har byrådet sagt at det må avsettes investeringsmidler til ytterligere 170 boliger. Men 100 av disse 170 er skjøvet ut i tid.

— For bystyret er det uforpliktende å vise til hva som skal skje i neste bystyreperiode, sier Monsen, som mener bypolitikerne burde fått unna køen når staten nå gir kommunen bedre råd.

Den foreslåtte boligbyggingen koster, også i driftsmidler. De neste fire årene har byrådet funnet 136,3 friske millioner kroner til boliger for utviklingshemmede.

I tillegg vil det koste 97 millioner kroner årlig fra 2009 å drive flere bofellesskap for utviklingshemmede.

Byrådet foreslår også å opprette 21 nye dagsenterplasser for blant andre eldre utviklingshemmede. Det foreslås å legge inn 2,2 millioner kroner ekstra til ferietiltak for utviklingshemmede.