Regjeringen er etter flere innvendinger overfor FN fornøyd med styrkens sammensetning, oppgaver og regler for maktbruk, selv om det fortsatt gjenstår noen uklarheter rundt Libanons formelle anmodning om FN-hjelp.

— Den maritime styrken skal overvåke libanesisk territorialfarvann, og kontrollere og eventuelt borde skip for å hindre at ulovlige våpen fraktes sjøveien til Libanon. Den norske styrken kan skyte varselsskudd og i ytterste fall senke fartøy som kan skade en norsk MTB eller mannskapet om bord, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ii går.

Stryken skal ha fullmakter og tilstrekkelig operasjonsfrihet til at Israel ikke gis påskudd til selv å gripe inn.

Strøm-Erichsen åpner for at Norge kan bidra med ytterligere maritime elementer, som bordingslag og logistikkoffiserer, dersom FN ber om det. Regjeringen anmoder Stortinget om en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til innsatsen i Libanon. NTB