Denne uken opprettet byrådet et fast kontaktutvalg for studentorganisasjonene i Bergen.

— Studentene er viktigere for byen enn mange tenker over, sier Warloe.

Utvalget skal ha regelmessige møter, og blant annet diskutere saker om boligsituasjonen, frivillig arbeid og kollektiv transport.

— For at Bergen skal være en levende kulturby, og ikke et museum, er det viktig med et ungt og krevende publikum, sier Warloe.

Derfor mener han det er nødvendig å legge til rette for at studiebyen skal fremstå som spennende, attraktiv og med gode kommunale tilbud.

— For å komme raskt i gang skal første møte finne sted om noen få uker,. sier byrådslederen.

Initiativet kom fra studentorganisasjonene, og leder i Norsk Studentunion Bergen, Hermund Furu, er svært fornøyd med ordningen.

— I stedet for å sitte hver for oss og jobbe med våre egne saker, skal vi nå finne gode løsninger sammen, sier han.