Ordningen skal utvides til å gjelde alle som kommunens barneverntjeneste har plassert i institusjon eller i fosterhjem og som har vært utsatt for overgrep eller har opplevd uverdige omsorgsforhold under oppholdet.

I tid er ordningen begrenset til årene 1954 til 1980. Da saken ble diskutert i kommunens Utvidete forretningsutvalg tirsdag, ble partiene enige om at søknadsfristen for den nye ordningen skal forlenges til 30. juni 2008, et halvt år lenger enn byrådet foreslår.

Erstatningsutvalget mottok 59 søknader etter at fristen ble forlenget forrige gang.