Sletten Shopping Senter var Bergens første bydelssenter da det sto ferdig i 1963, og er i dag et av de minste. Men nå skal arealene mer enn dobles, forteller eiendomsmekler Lars Morten Kyte i Kyte Næringsmegling AS til Bergens Tidende. I tre år har Kyte arbeidet med prosjektet som rådgiver og mekler for utleie av de nye arealene.

Nytt parkeringsanlegg

— Eierne, AS Slettebakksveien 104, som igjen er en del av Svendal Aase Eiendom AS, skal ifølge beregninger Bergens Tidende har foretatt, satse omkring 70 millioner kroner på prosjektet. For disse pengene får de en utvidelse fra dagens cirka 3800 kvadratmeter til vel 8500 kvadratmeter, samt et nytt parkeringsanlegg med plass til biler både under og over jorden på gateplan mot øst.

— Vi skal gjøre det mer komfortabelt for folk å benytte senteret. Et nytt overbygget fellesareal skal sørge for at kundene slipper å gå ute i all slags når de skal gå fra butikk til butikk.

Fra 15 til 25 butikker

Ifølge Kyte skal det bli plass til i alt 25 butikker i senteret. I dag er 15 forretninger etablert der.

— Vi tenker oss et bredt spekter i tillegg til dagens, og ser for oss tekstilkjede, bokhandel, leketøy, sportsbutikk, spisested(er), reiseeffekter, musikkhandel, optiker, samt et godt utbygget helsetilbud og også en posthandel. Bank og apotek, som i dag, hører også med.

— Når starter byggingen?

— Går alt som planlagt starter vi i begynnelsen av 2003. Vi regner med å ha alt klart innen 12 til 14 måneder, sier Kyte.

Han opplyser at utbyggingen ble godtatt av myndighetene for tre år siden. Nå søkes det etter endelig rammetillatelse.

— Vi har hatt møter med brukerne og vi har møtt naboene. Mitt klare inntrykk er at planene hilses velkommen, sier Kyte.

Dagens bygningsmasse mot nord skal rives. Her, og på nabotomten, skal det reises et toetasjes bygg. Det meste av de øvrige delene av dagens anlegg skal beholdes, men rehabiliteres.

SLIK BLIR DET: Slik tenker arkitektfirmaet Arkon AS seg nye Sletten Shopping Senter. Mot nord blir det et nytt toetasjes bygg. Dagens bygg rives og nabotomten blir bygget ut og et bolighus må rives. I «hesteskoen» skal det etableres fellesareal under tak, og mot øst blir det parkeringsanlegg over og under jorden.