To produsenter har de siste to årene levert middager til institusjoner og hjemmeboende. Erfaringen viser at de eldre i liten grad vil ha maten.

Tynne, smakløse supper, stuinger som smaker vann og vasne grønnsaker er noen av tilbakemeldingene fra de eldre.

Ved eldresenterne er etterspørselen etter varm mat redusert med 50 prosent etter innføringen av reformen, ved åpne kantiner for hjemmeboende ved sykehjem er reduksjonen på 67 prosent.

En av forutsetningene var at kjøkkenfaglig personale skulle overføres til pleien.

— Men det er blitt bare 10 prosent flere i pleie og omsorg, sier utvalgsleder Liv Røssland (Frp).

**Se mer på btv i kveld!

Les mer i Bergens Tidende i morgen!**