Formålet med arbeidet er å se nærmere på «lokalsykehusenes akuttoppgaver i den samlede behandlingskjede».

Det har vært strid om lokalsykehusene fortsatt skal ha akuttoppgaver. Sist ute var stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV), som ville kutte akuttkirurgi i distriktene fordi mange pasienter foretrekker å bli operert ved de store sykehusene. Han foreslo å legge ned akuttkirurgien i Finnmark.

I Soria Moria erklæringen slår regjeringen fast at ingen lokalsykehus skal legges ned.

– Samtidig har vi forpliktet oss til å se på arbeidsdelingen mellom sykehusene for å sikre en god medisinsk kvalitet, sier Brustad i en pressemelding.

Hun understreker at det er viktig at de omstillingsprosessene som pågår knyttet til kvalitet og rollefordeling fortsetter mens arbeidsgruppa arbeider. Den har frist til 19. mars neste år med å komme med sine konklusjoner. Leder for arbeidsgruppa er administrerende direktør i Helse Sør, Bjørn Erikstein.