Det er arkitektkontoret Narrud-Stokke-Wiig as som på oppdrag fra Statsbygg har tegnet det imponerende nye Bygget for Biologiske Basalfag ved Universitetet i Bergen. Med sine ni etasjer og nesten 30.000 kvadratmeter ruver bygget i det kronglete terrenget like bak hovedblokken på Haukeland.

Fire internasjonalt profilerte kunstnere har fått i oppdrag å utarbeide kunstneriske løsninger for utvalgte områder i det nye BBB-bygget. Tre av disse oppdragene er gitt etter lukket konkurranse. Tyske Katharina Grosse, fikk derimot et direkte oppdrag om å dekorere vrimlearealet, etter å ha gjennomført et forprosjekt. Dette prosjektet var ikke klart under åpningen i går. Tanken er at veggmalerier skal sprayes direkte på veggene med sprayboks. Maleriene skal på den måten sprenge grensene for rommets volum. Ifølge kunstneren selv er Jørn Naruds store hall «både et møtepunkt og et distribusjonspunkt for alle aktiviteter i bygget. Den fungerer som en innebygd piazza, og de to hovedinngangene får meg til å tenke på inngangen til Lorenzo de medici's bibliotek i Firenze».

Komponerte immunforsvar

I trappetårnet mot vest har den Oslo-baserte britiske musikeren og komponisten Natasha Barret utarbeidet et lydbasert kunstprosjekt. Verket heter «Adsonare», og sprer seg gjennom det vestlige trappetårnet. Bakteppe for denne interaktive installasjonen er store vinduer mot den praktfulle utsikten, som blir stadig bedre jo høyere opp i etasjene man kommer. Komponisten har ønsket å lage et verk som krysser grensene mellom computermusikk, interaktiv kunst, og prinsipper fra medisinsk vitenskap, og har valgt å basere komposisjonen på menneskets immunsystem.

«Adsonare» er et intrikat og svært komplisert kunstverk bestående av syv mikrofoner som tar opp lyder i tårnet, 21 bevegelsessensorer, 56 høyttalere og en sentral datastyring. Spesiallaget programvare bestemmer når lyd skal tas opp. Lyden omformes og blir sendt gjennom rommet ved hjelp av prinsipper som er inspirert av hvordan vår egen kropp reagerer på antiger, dvs. fremmedlegemer.

Disseksjon uten innsyn

Også for landskapsarkitekt og zenbuddhistisk prest Shunmyo Masuno, er forhold som vedrører menneskekroppens mysterier en del av en uutgrunnelig helhet. Dette har også stått helt sentralt i hans arbeid med den japanske hagen, som på mange måter er et slags senter for byggets aktivitet. Hagen fungerer som et stille rom og et fristed for refleksjon.

— Japanske hager er jo ikke hager i vår betydning av ordet. Her er det mye stein som symboliserer naturen, sier brukerkoordinator Torbjørn Dall-Larsen.

— Ingenting er tilfeldig. Trærne, vannet, måten grusen er raket på, steinene. Alt har sin symbolbærende funksjon i skjæringspunktet mellom natur og moderne vitenskap, fortsetter Dall-Larsen.

Glassfasaden fra disseksjonssalen, som et utformet av Arne Malmedal er et tiltalende innslag i hagen. Oppgaven skal ha vært svært vanskelig teknisk, med en rekke innfelte fargeglassruter i den matte glassveggen. Samtidig skulle den ha en viktig funksjon: Å skjerme for innsyn.

— Vi håper at hagen vil fungere som en fredelig oase mellom de intellektuelle slagene, sier Dall-Larsen.

STORT PROSJEKT: Utsmykkingsfondet har hatt oppdraget med å utføre utsmykningen av det nye BBB-bygget ved Haukeland. Det kunstneriske utvalget har bestått av arkitekt, kunstnere, representanter for statsbygg og institusjon, ledet av Jon Ove Steihaug. <p/>FOTO: KNUT STRAND