TORSTEIN STANGENESARNE NILSEN (foto)

Norvald Hylland (60) orket ikke lenger jobbe i BKK Nett. Ved årsskiftet gikk han av med førtidspensjon.

— Jeg opplever behandlingen jeg fikk fra klubben som mobbing, sier han.

Han begynte å jobbe som målerinspektør i Bergen lysverker i 1986. Han ble senere installasjonsinspektør. Da BKK kjøpte Bergen lysverker i 1996 ble han med over i BKK Nett.

Hans problemer med klubben begynte i 1999, da han og de andre installasjonsinspektørene ble satt ned ett lønnstrinn.

— Dette gikk fagforeningen med på, selv om jeg hadde avtalefestet hvilket lønnstrinn jeg skulle ha, sier Hylland.

LOs juridiske kontor mente lønnstrinnsnedsettelsen var lovlig, men Hylland mener hans egen klubb ga LO gale opplysninger.

- Arbeidsmiljøloven brytes

Han er også fortvilet over at klubbledelsen har gjort det han mener er forsøk på å dekke over brudd på arbeidsmiljøloven.

— På et klubbmøte nektet de hovedverneombudet å uttale seg om det hadde skjedd alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, sier han.

Han mener det er et samrøre mellom klubbledelsen og en del av lederne i BKK Nett. Den øverste ledelsen i BKK skal ikke ha noe med konflikten å gjøre.

Hylland har skrevet brev til El- og IT-forbundet, som klubben er tilknyttet, og bedt forbundet gripe inn, uten at det har nyttet.

— Jeg fikk beskjed fra en mellomleder at hvis jeg skrev flere slike brev til fagforbundet, ville det bli startet oppsigelsesprosess mot meg, forteller han.

Det ble aldri nødvendig. Ved årsskiftet valgte han å gå av med førtidspensjon. Men selv etter halvannen måned er han ikke kommet til hektene igjen.

— Jeg pleide å gå på fjellet flere ganger i uken. I år har jeg ennå ikke vært på fjelltur, sier den ferske pensjonisten.

Redde for å stå frem

Han er ikke den eneste av dem BT har snakket med som har vært i konflikt med klubbledelsen i BKK Nett. Men han er den eneste som tør å stå frem.

— Ingen tør å protestere. Da blir vi utestengt fra gutteklubben grei på livstid, sier en som ønsker å være anonym.

Men i januar protesterte de 22 verneombudene i BKK Nett. Fra 1998 hadde det vært verneombudene som valgte hovedverneombud, men i 2004 utnevnte uten forvarsel klubben et hovedverneombud som de andre verneombudene ikke kjente noe særlig til. Verneombudene svarte med å legge ned vervene sine i protest mot hvordan klubben hadde behandlet han som fra 1998 til 2004 var hoververneombud i bedriften.

Tidligere hovedverneombud er nå sykemeldt.

Vil ikke kommentere

Klubbleder i BKK Nett, Morten Bildøy, har etter lang betenkningstid bestemt seg for ikke å kommentere påstandene fra Hylland.

Heller ikke konflikten mellom verneombudene og klubbledelsen.

Kilder BT har snakket med mener at mange ansatte overhodet ikke er involvert i konflikten, mens andre er blitt alvorlig syke av konflikten.

FØRTIDSPENSJONIST: Norvald Hylland orket ikke å jobbe i BKK Nett etter å ha vært i langvarig konflikt med egen klubb.